Onsdagen den 7 december, 08.30-09.30, bjuder Attentions arvsfondenprojekt Vägen vidare in till webbinariet “Hur hjälper vi unga som varken arbetar eller studerar?”.

På webbinariet kommer projektet Vägen vidare lansera rapporten ”Jag vill så gärna hitta min plats i
samhället, men får inte hjälp”
. Vi kommer bland annat
att ta upp de hinder vi ser för de unga att komma
vidare, men också de möjligheter vi ser framåt.

Medverkar gör bland annat Anki Elken från Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA), Malin Danielsson, Riksdagsledamot och Mikael Klein från Wiljagruppen

Webbinariet kommer att live-streamas via Attentions Youtube-Kanal så det krävs ingen föranmälan för att delta.

Anmäl dig här för att få en länk till webbinariet

Ta del av inbjudan här

Projektets rapport släpps den 7 december. Illustration: Linnea Blixt

Fristående aktörer som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv 

Universell Utformning av Arbetsplatser, bygger på tanken att arbetsplatser blir framgångsrika genom att utformas så att de passa alla. UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas. UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Att införa UUA på en arbetsplats innebär att steg för steg hitta balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv.

Begreppet universell utformning är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som innebär att fokus flyttas från utpekande och stigmatiseringar till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.

Wilja-gruppen är en koncern med bolagen Misa, Misa Kompetens, Compleo, Mellanmålet Rehab och Left is Right. Gemensamt för dem är att de vill bidra till mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället. Utgångspunkten är att arbeta flexibelt med individuella lösningar utifrån arbetstagarens livssituation, intressen och förmågor.

Företaget har också en speciell verksamhets som vänder sig till unga under 29 år som behöver förstärkt stöd till arbetsliv och fortsatta studier. Misa Ung består av ett team arbetskonsulenter, studie- och yrkesvägledare och en samtalsterapeut. De erbjuder insatser som ska främja ungdomens övergång in i ett stabilt vuxenliv. Insatsen är specifikt framtagen för att stödja de unga som har haft utmaningar under uppväxten, i form av NPF diagnoser, psykosocial problematik, kriminalitet eller missbruk och som varken arbetar eller studerar, UVAS.