Att få in rörelse och aktivitet som en naturlig del i livet är något många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever som svårt. Många drabbas av olika typer av ohälsa, vilket ofta påverkar livskvalitén till det sämre. Under Attentions temavecka med fokus på hälsa och rörelse hoppas vi kunna inspirera personer med NPF att testa nya fritidsaktiviteter och starta eller delta i hälsofrämjande aktiviteter i sin närmaste lokalförening.

Mellan 5- 11/12 kommer Attention publicera intervjuer och reportage från olika idrotter och fritidsaktiviteter i våra sociala medier och på vår kampanjsida: www.attention.se/halsokampanj.

Personer med NPF kommer berätta om hur de till slut hittade just sin idrott eller fritidsintresse. Vi kommer också få ta del av en sömnföreläsning med sömnexpertern Li Åslund och ta del av ett samtal mellan Äldrelyftet och Korpen. Några av våra lokalföreningar berättar under veckan också om hur de erbjuder sina medlemmar olika hälsofrämjande aktiviteter.