I samband med att Attentions projekt “Vägen vidare” släppte sin enkätrapport, så bjöd projektet in till ett digitalt webbinarium. Gästerna som bjudits att delta i panelen under webbinariet var Malin Danielsson (Liberalerna), Anki Elken (Föreningen ”Universell utformning av arbetsplatser”) och Mikael Klein (Wilja gruppen).

Klara Cederqvist som projektleder Attentions Arvsfonds-projekt ”Vägen vidare” inledde webbinariet med att presentera resultaten från den nylanserade enkätrapporten Jag vill så gärna hitta min plats i samhället” . Rapporten målar upp en dyster bild över hur unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som varken arbetar eller studerar har det.

För att runda av presentationen av rapporten läste Klara upp följande gripande citat från enkätsvaren:

 ”För när man åker av rälsen så är det svårt att komma upp igen. Man hamnar så fort utanför och då stannar allting av. Det går inte att räkna med att alla har egna resurser, eller föräldrar som har det, och kan styra upp sina utspårade liv. Jag vill verkligen vara en del av samhället och jag vill inte längre känna den enorma tomheten som blir av att jag bara går hemma och gör ingenting”

Politiken inser vikten av förändring

När ordet gick vidare till Malin Danielsson som är riksdagsledamot och funktionsrättstalesperson för Liberalerna inledde hon med att berätta om sin roll i riksdagen:

– Min roll framöver är att vara lite blåslampa på våra ministrar som arbetar både med skola och arbetsmarknad. Det är lätt att de här frågorna kommer på lite undantag och det får de inte göra utan det här perspektivet ska vara med i alla vår politik, sa Malin.

Hon återkom också under webbinariet till vikten av att barn och unga med NPF får lyckas i skolan:

– Det absolut viktigaste är skolan. Kan alla få lyckas där så lägger vi en bättre grund. Det viktigaste vi kan göra från politiskt håll är att satsa på skolan, sa hon.

Hållbara arbetsgivare som gör rätt från början

Anki Elken från föreningen ”Universell utformning av arbetsplatser”(UUA) företrädde flera olika perspektiv då UUA är ett tvärsektionellt samarbete mellan forskare, fackrörelsen, stora små arbetsgivare också funktionsrättsrörelsen.

– UUA vill sätta fokus på hållbara arbetsgivare som gör rätt från början. Individen ska inte anpassa sig till en organisation utan arbetsgivaren ska kunna anpassa sig till att vi människor är olika, sa Anki.

Individuella lösningar är nyckeln

Mikael Klein från Wilja-gruppen berättade att de alltid sätter individen i fokus:

– Vi har inga färdiga paketlösningar, utan vår utgångspunkt är alltid individen och den personliga relationen. Ofta behövs det ”skruvas på” något för att det ska funka i den enskilda situationen och då gör vi det tillsammans, berättar Mikael.

Mikael påpekade att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret:

– Det är ju främst kommunerna som har det yttersta ansvaret, det har det ekonomiska incitamentet. De har ju ofta ett försörjningsstöd. De kan ju göra konkreta insatser, sade Mikael.

Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg avrundade webbinariet genom säga:

– Vi borde kunna bättre för den här gruppen. Sorligt att många unga får sin start i vuxenlivet så här kraschad. Psykisk ohälsa, ensamhet, tomhet och dålig självkänsla.

Se webbinariet sin helhet:

Läs rapporten här