Vad innebär de ny nationella riktlinjerna för adhd och autism? Ta del av Riksförbundet Atttention och Autism Sveriges webbinarium om Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Socialstyrelsens har tagit fram nationella riktlinjer för adhd och autism som vänder sig till såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. De nya riktlinjerna understryker att utredningarna ska leda framåt och kopplas ihop i en fungerande sammanhållen vård- och stödkedja där de inblandade aktörerna ska samverka.

– Socialstyrelsens ger i riktlinjerna tydliga besked att gruppen ska få tidiga insatser och att dessa ska anpassas till individens behov. Vi uppskattar också att mindre fokus ska läggas på utredning och mer på de åtgärder den ska leda fram till. Det ligger i linje med det vi krävt länge, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Se webbinarium

Mer information om riktlinjerna finns på Socialstyrelsens webb:

Samtalet leds av Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention och under webbinariet får man en genomgång av Louise von Bahr och Sofie Sundholm från Socialstyrelsen som har tagit fram riktlinjerna för adhd och autism om vad riktlinjerna innebär i praktiken. Vi får även höra Mats Jansson, representant för Autism Sverige och Eric Donell, vice ordförande, Riksförbundet Attention som har varit representanterna för prioriteringsarbetet i framtagandet för de nya riktlinjerna och deras arbete.

Hör ett avslutande samtal med Gunilla Sundblad, Förbundssekreterare för Autism Sverige och Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention kring hur man kan arbeta för att förvalta de nya riktlinjerna, vad som kan förbättras och hur vi kan hitta vägar framåt för att göra det bättre för personer med adhd och autism.