År efter år har Riksförbundet Attention lyft faran med långa köer till psykiatriska utredningar, vård och stöd. Ändå ser vi hur trenden går i motsatt riktning. Väntetiderna för psykiatriska utredningar fortsätter öka och många unga behöver vänta länge på en neuropsykiatrisk utredning. I vissa fall flera år. Samtidigt så ska barnet och dess familj hantera en skola som i många fall kräver en konstaterad diagnos för att sätta in nödvändiga anpassningar. Krav som gör skolan omöjlig för barnen i BUP-kön.

Många av Riksförbundet Attentions medlemmar står därmed inför en omöjlig situation där barn i allt större utsträckning kraschar och blir hemmasittande, utvecklar samsjuklighet som ångest och depression. Självskadande och suicidtankar ökar även hos yngre barn och måendet hos föräldrarna påverkas naturligtvis också starkt negativt med sjukskrivningar som vanlig följd. Barn med NPF – eller misstänkt NPF – utsätts för ständiga misslyckanden som kommer prägla dem och riskerar liv i utanförskap. 

Nu måste trenden brytas och BUP köerna måste kortas!

  • De stora regionala skillnaderna måste bort
  • Stöd får aldrig utebli på grund av en ansträngd budget.
  • Föräldrar ska inte behöva betala för vård som barnet har lagstadgad rätt till.
  • Och samverkan måste till för att möta en av våra största samhällsutmaningar just nu.

Vi har inte råd att vänta på att ett till barn hamnar på undantag och hinner utveckla en problematik som kan ta ett helt liv att återhämta sig ifrån.

Skriv under Attentions upprop för att tillsammans påverka beslutsfattare!

Underskrifter 16,745
Mål 20,000

Skriv under uppropet

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Integritet(Obligatoriskt)

Våra medlemmars röster

* Citaten är hämtade ur Attentions vård – och stödenkät om barn och unga 2023.

Foto: Adobe Stock