Snart är sommaren här och Attention kommer även i år att vara på plats under Almedalsveckan. Den 29 juni arrangerar vi tre seminarier på högskolan, D-huset, med följande teman.

Kl. 10.15 Fler unga i sysselsättning – hur gör vi?

Seminariet handlar om hur vi bäst hjälper gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Vi utgår från de utmaningar som beskrivs i Attentions rapport “Jag vill så gärna hitta min plats i samhället” där unga själva berättar sina svårigheter.

Kl. 11.30 Hur ger vi bättre stöd till barn och unga med NPF?

Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin bara ökar och få regioner lever upp till de tidsgränser som ska gälla enligt Vårdgarantin. Här samtalar vi om vilka åtgärder som kan leda framåt så att fler kan få rätt hjälp i tid. Vi utgår från Attentions rapport “Om jag bara hade fått hjälp tidigare”, om vård- och stöd för unga med NPF.

13.30 En öppen och hållbar arbetsmarknad för alla

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter svårigheter i arbetslivet som gör att många brottas med återkommande perioder av utmattning och sjukskrivning. Här samtalar vi om vilka lösningar som behövs för att bryta detta. Mer information finns i Attentions rapport “Med rätt chef och en bra arbetsmiljö blir jag en stor tillgång i arbetslivet”.

Seminarierna är ca 50 minuter långa och beskrivs närmare i Almedalsveckans webbaserade kalendarium.

Foto: Region Gotland