I det här nyhetsbrevet kan du bl. a läsa hur vi överlämnade alla namnunderskrifter i vårt upprop “Korta köerna till BUP” till socialministern. Vi berättar också lite mer om vårt deltagande i Almedalen, samt temamånaden om skola som kommer äga rum i september.