Tack vare samarbetet med Fredrik Malm, (L) ordförande i utbildningsutskottet och Linus Sköld (S), riksdagsledamot i utbildningsutskottet kunde Attention tillsammans med Sveriges skolledare och Sveriges lärare bjuda in till en riksdagshearing i andrakammarsalen, i Sveriges riksdag i slutet av maj. Temat för hearingen var tidiga specialpedagogiska insatser.

Åhörarna var riks- och kommunpolitiker från hela landet, fackliga företrädare och nyckelpersoner inom skolan. Syftet var att inspirera till skapande av en bättre skola för elever med NPF. Vi lyfte forskningen kring skolledares möjlighet att skapa en mer likvärdig och inkluderande skola och vi fick ta del av goda exempel kring hur rektor kan arbeta med att skapa rätt förutsättningar för det specialpedagogiska arbetet så att hela skolan kan arbeta tillsammans för att skapa en skola som funkar för alla – också elever med NPF. 

– Det är bra att höra att det finns så mycket samsyn kring vilka utmaningar och svårigheter som idag finns för elever med NPF i skolan. Seminariet visar att det finns en vilja att förändra och samverka, vara nyfiken och arbeta tillsammans för att skapa en bra skola för alla elever, lärare och rektorer. Det är positivt och en bra grund för att hitta gemensamma vägar framåt. Så säger Anki Sandberg, ordförande i riksförbundet Attention efter hearingen.

Filmerna kan ni hitta här:

Se panelsamtalet här

Se Niclas Rönnströms föreläsning här

Se Sirkka Perssons föreläsning här