Du som är vårdnadshavare för ett barn med NPF eller under utredning för NPF har nu möjlighet att hjälpa oss i vårt arbete att skapa en bättre skola för barn och unga med NPF. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på vår årliga skolenkät som handlar om Oro inför ett nytt skolår.

Vi vill veta hur du och ditt barn känner inför att det snart är dags att börja skolan igen. Känner ni oro inför hur det ska bli i skolan, eller har ni en bra känsla inför kommande år?

Enkäten vänder sig till dig som har barn med tidigare erfarenhet av skolan, därför vill vi att ditt barn som lägst ska börja årskurs 2 i grundskolan (inklusive resursskola), anpassade grundskolan eller specialskolan. Enkäten rör även barn/ungdomar som ska börja i, eller redan går i, gymnasieskolan/anpassade gymnasieskolan. Du är välkommen att svara på enkäten även om ditt barn har fyllt arton år.

Har du flera barn med NPF så går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att delas med någon annan part utan ditt medgivande. Enkäten består av 21 frågor fördelade på fyra sidor. Den tar mellan 5-10 minuter att genomföra. Sista svarsdag är 22 augusti.

Har du några frågor angående enkäten är du välkommen att kontakta Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare: matilda.berglund.calais@attention.se

Stort tack för att du tar dig tiden att svara på vår enkät. Tillsammans gör vi skillnad.

Besvara enkäten här!