Attention kommer att medverka som utställare på konferensen Stora LSS-dagen. Konferensen är en fysisk mötesplats för personer inom LSS, deras anhöriga och verksamheter inom området. Dagen är kostnadsfri för dig som besökare.

Målet med Stora LSS-dagen är att möjliggöra för individen och anhöriga att skapa en känsla och samla information om verksamheterna och organisationerna. Det är som deltagare kostnadsfritt att delta och detta är en möjlighet att möta verksamheter, lyssna på inspirerande föreläsningar och delta i aktiviteter.

Attention och andra föreningar och organisationer som på olika sätt bidrar till ett gott och självständigt liv kommer också att vara på plats. Temat på konferensen är ”20 verktyg till ett gott och självständigt liv ”och under dagen kan du träffa verksamheter som arbetar med rådgivning, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boenden och daglig verksamhet. Dogge Doggelito kommer också att medverka och bjuda både på mingel och musik.

DATUM: 23 september
PLATS: 7A, Odenplan i Stockholm
ANMÄLAN: Läs mer och anmäl dig till att delta som besökare här