Attention är så glada att vi under september månad, som en del av vår kampanj för att lyfta skolfrågan, kommer kunna erbjuda skoljuridisk rådgivning. Rådgivningen kommer ske per telefon två tillfällen i veckan under september månad, med start den 4 september. 

Rådgivningen är ett samarbete mellan Attention och antidiskrimineringsbyråerna Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån norra Skåne.

Till telefonen kan man ringa för att få rådgivning kring frågor som rör skollagen och diskrimineringslagen, så som bristande tillgänglighet i skolan. De jurister som svarar i telefonen kommer ge råd och vägledning i hur du kan gå vidare utifrån din frågeställning. Den rådgivning som erbjuds kommer inte kunna leda till fortsatt hjälp att driva juridiska processer från de jurister som svarar i telefonerna. Rådgivningen avser en enskild insats vid samtalstillfället. Viktigt att tänka på inför rådgivningssamtalet är att vara förberedd kring vad man vill ha rådgivning kring och försöka hålla sig kortfattad under samtalet.

Antidiskrimineringsbyråerna arbetar för att vi ska ha ett samhälle fritt från diskriminering. De erbjuder juridisk rådgivning och stöd till enskilda som utsattas för diskriminering, stöttar personalgrupper i aktivt arbete för att förebygga diskriminering. De arbetar också med att ta fram kunskap och förmedla rättspraxis i jämställdhetsarbetet samt utbildar kring diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna. 

Telefonnummer till rådgivningen

08-6421234

Dagar och tider för rådgivningen

Ons 20/9 kl. 15.00-17.30

Mån 25/9 kl. 11.30-14.00

Ons 27/9 kl. 15.00-17:30