Skaparverkstan riktar sig till unga som befinner sig i skolfrånvaro i Botkyrka kommun. Verksamheten drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med skola och socialförvaltning.

– Alla unga vet att de ska vara i skolan, de behöver inte fler vuxna som säger samma sak. Vi behöver bryta deras ensamhet, fokusera på måendet och släppa in ljus i deras liv, säger verksamhetsansvarig Iréne Cederborg.

I arbetet som handläggare i funktionshinderfrågor träffade Iréne Cederborg ofta unga med NPF som inte kunde vistas i skolmiljön. Hon såg behovet av att bryta deras isolering och ställde sig frågan hur kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kunde bidra för att hjälpa unga i skolfrånvaro:

– Många unga far illa i skolan där en del har suttit hemma flera år, de får inte rätt stöd och mår psykiskt dåligt. Vissa har symtom på utbrändhet. Även skolnärvaroteamet hade efterlyst fler insatser som kan hjälpa dessa barn att må bättre och på sikt komma tillbaka till skolan. Jag hade under många år sett vilken positiv betydelse fritidsaktiviteter har för unga som har det tufft med skolan. Det var tydligt att dessa unga behövde uppleva något positivt i vardagen och få möta positiva vuxna ledare.

En permanent skaparverkstad 

Hon presenterade idén om en skaparverkstad för förvaltningsdirektören som snabbt gav henne klartecken att satsa på en fritidsverksamhet för unga som befinner sig i skolfrånvaro. Sedan hösten 2022 är hon ansvarig för Skaparverkstan som direkt beslutades blien permanent insats:

– Unga kommer till oss via exempelvis skolans mentorer, kommunens skolnärvaroteam, socialförvaltningen eller arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen som tar kontakt med mig. Därefter inleder Skaparverkstans aktivitetslotsar kontakt med föräldrar, kontaktperson eller annan vuxen som står ungdomen nära. I nästa steg etableras en första kontakt med ungdomen där hen känner sig trygg – i hemmet, utomhus eller huset vid Rödstu Hage där verksamheten bedrivs.

Bygger självkänsla 

Cederborg har tillsammans med de anställda aktivitetslotsarna Ása Jóhannsdóttir och Helena Tvelin Sjöberg hittills mött unga från mellanstadie- till gymnasieåldern. Tillsammans har de skapat en lugn plats vid Rödstu Hage där unga får tid att läka, samtidigt som ett långsiktigt arbete inleds med målet att återgå till skola eller sysselsättning på sikt.

– Syftet är att bryta isolering och erbjuda sammanhang där du får vara den du är. Vissa unga vi mött har inget socialt liv utanför datorn, inga aktiviteter och saknar vänner. I bästa fall kanske någon umgås med syskon. Vi vill bidra till att dessa unga får må bra för en stund och bygga upp deras självkänsla. Vi erbjuder ett steg på vägen och vet att det kan vara en lång processen att etablera förtroende och en relation. Skaparverkstan satsar även på samarbetet med skolan och är i kontakt med elevens mentor.

Djur, skapande och odling

Under verksamhetens första halvår har unga arbetat medskapande, rörelse och kreativitet genom att skapa nytt utifrån begagnade saker, måla, teckna, arbeta med lera och ägnat sig åt modellbygge. Inom kort kommer Skaparverkstan att inleda samarbeten med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Kulturskolan och den ideella ungdomsorganisationen 4H som bland annat driver gårdar med djur och verksamhet av unga för unga. 

– Vi vill hitta en positiv kraft i ungas tillvaro. Skaparverkstan kommer även att kunna erbjuda unga som har hög frånvaro eller som är helt frånvarande i skolan möjlighet att få vistas nära djuren i samarbete med 4H-gårdar, rörelse och yoga i samarbete med Korpen och olika former av odling och trädgårdsarbete. Vi inleder även ett samarbete med Folk Lab med fokus på digitalt skapande.

”Släppa in ljus”

Skaparverkstan fungerar även som en bro mellan hem och skola när andra insatser inte räcker till, där aktivitetslotsarna exempelvis medverkar på möten med skolans elevhälsoteam för att ge stöd till föräldrarna. Cederborg betonar att en verksamhet som Skaparverkstan är enkelt för landets kommuner att införa:

– Varje ung person vi kan fånga och ge ett fungerande liv sparar pengar åt samhället på sikt. Vi vet att tidiga insatser är lönsamt. Vårt långsiktiga arbete fortsätter, där kommunens förvaltningar samarbetar och tar gemensamt ansvar för dessa unga. 

Hon återkommer till betydelsen av att få tillgång till en plats där unga möts utifrån individuella behov:

– När unga möter oss pratar vi inte om skolan, som för många upplevs traumatiskt. Våra samtal handlar mest om det vi gör och skapar i verkstaden. Alla unga vet att de ska vara i skolan, de behöver inte fler vuxna som säger samma sak. Vi behöver bryta deras ensamhet, fokusera på måendet och släppa in ljus i deras liv.

Citat med röst från ung deltagare:

”I Skaparverkstan brukar jag måla och besöka secondhandbutiker för att hitta saker att återbruka och göra om. Här mår jag jättebra, jag får vara mig själv och göra något roligt. Till andra som inte kan vara i skolan just nu vill jag säga: Du är aldrig ensam, det finns andra som också har det som du.”

Ung deltagare

Text: Caroline Jonsson Foto: Privat