Just nu pågår ett spännande projektsamarbete mellan Attention, Habilitering & Hälsa Region Stockholm. Tillsammans tar vi fram en webbsida riktad till föräldrar med adhd. Lansering av webbsida förväntas ske i december, så håll utkik!

Hej Cilla Brusewitz, kommunikatör på Attention! Berätta mer om webbsidan!

– Ja, vi arbetar nu för fullt med att färdigställa hemsidan Föräldrar med adhd och den är förhoppningsvis redo att sjösättas i början av december. Tanken har varit att låta föräldrar själva styra innehållet i så stor utsträckning som möjligt och det är många gemensamma teman som flutit upp till ytan i intervjuer och i fokusgrupper under arbetets gång.

Vad kan det vara för typ av teman?

– Det är alltifrån stress kring matlagning, krånglet med känsloreglering till svårigheterna med att vara konsekvent när man själv inte kommer ihåg vad man bestämt. Sedan djupdyker vi bland annat i ämnet hyperfokus och funderar kring hur bitterljuva rutiner kan vara.

Vad kommer man kunna hitta på hemsidan?

– Vi har använt oss av olika slags format för att göra sidan levande och rolig att vara på. Det är film-, ljud- och textreportage med profession och föräldrar. Och också animerade filmer som man kan titta på tillsammans med barnen. Tanken är att kunna prata i familjen om saker som lätt kan inträffa när en förälder har adhd.

Vad är tanken med hemsidan?

– Först och främst visa att man inte är ensam i sitt föräldraskap med adhd. Men också att stärka oss föräldrar i att vi i många fall gör ett hästjobb i vår föräldraroll. Sofia Buddgård, arbetsterapeut och som varit med i arbetet med hemsidan, säger att hon ofta träffar föräldrar med adhd som tvivlar på sig själva medan hon ser fantastiska föräldrar som gör allt för sina barn. Det är bara att ribban för att vara en ”bra” förälder ligger skyhögt idag och att normen är så snäv. Många föräldrar med adhd är ganska stukade av att både jämföras – och själva jämföra sig – med andra som inte lever med adhd:ns utmaningar. På den här hemsidan så tycker jag vi lyckas förmedla både vad man kan jobba på men också vad som faktiskt redan funkar.

Fakta: Hemsidan Föräldrar med adhd är framtagen i projektsamarbete med Habilitering & Hälsa, Region Stockholm med medel från Allmänna arvsfonden.

I projektet kommer även material tas fram för gruppträffar som utgår ifrån IPSA-metoden som du kan läsa mer om här.

Exempel på webbsidans innehåll