Attention Utbildning samverkar med flera olika fackförbund för att öka kunskapen om NPF på Sveriges arbetsplatser. Nu i höst inleder vi även ett samarbete med fackförbundet Vision som nyligen gjort en enkät med fokus på hur arbetslivet fungerar för personer med NPF.

Visions enkät visar följande:

  • Att många med NPF inte vågar vara öppna med sina NPF-diagnoser på jobbet. Något även vi på Attention har sett i vår enkätundersökning från 2022, där hela 50% uppgav att de valt att inte berätta om sin diagnos.
  • Att personer med NPF ofta får lite eller inget stöd för att klara sina arbetsuppgifter bättre.

Attentions medverkar i kunskapslyft

Den här kunskapsbristen vill Vision nu motverka genom en större utbildningssatsning. De tar just nu fram en webbutbildning om NPF på jobbet, som kommer finnas tillgänglig för alla deras medlemmar vid årsskiftet. Attention utbildning kommer också bidra med sin kunskap till både Vision och andra fackförbund:

– Det är otroligt positivt att fler och fler fackförbund uppmärksammar bristen på kunskap om NPF ute på Sveriges arbetsplatser! Vi kommer under hösten bidra till Visions kunskapslyft genom att utbilda deras skyddsombud och huvudskyddsombud. Vi har även aktiva samarbeten med bl. a Metall, LO, Fackförbundet ST, Sveriges Ingenjörer. Kunskap gör stor skillnad, en förståelse mellan kollegor men även bland förtroendevalda fackliga representanter ger bättre förutsättningar för en mer jämlik arbetsplats, säger Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare Attention utbildning.

Läs Visions artikel i sin helhet: https://vision.se/…/halften-berattar-inte-om-adhd-autism/

Tipsa gärna arbetsgivare om Attentions öppna kurs “NPF i arbetslivet – ur ett arbetsgivarperspektiv” som går av stapeln i januari 2024: https://attention.se/utbildning/anmalan/88426/