Fanny Eklund, vår verksamhetsutvecklare inom anhörigfrågor bjuder in er lokalföreningar till en cafékväll tillsammans med NKA.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tillsammans med Socialstyrelsen och åtta kommuner i Sverige haft ett FoU-arbete under 3 års tid för att utveckla koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Stödet visar sig fungera väl som en förebyggande insats. Föräldrar som fått stöd är nöjda och upplever minskad stress och oro för sitt barn och sin familjs situation. Föräldrarnas hälsa har också påverkats positivt och de har fått bättre förutsättningar för yrkesverksamhet och sysselsättning. 

Mona Pihl, projektledare och möjliggörare/praktiker på Nka berättar om resultatet och presenterar den slutrapport som nu finns publicerad på Nkas webbsida; https://anhoriga.se/metoder-och-verktyg/koordinatorstod/

Det kommer även att finnas tid för samtal och diskussion! 

När: måndag 27 november kl. 18:00 – 19:30

Var: Via teams. En länk skickas ut någon dag innan.

Anmäl dig här, senast den 22 november: https://forms.office.com/e/tytPHWUsuY