Föreningen Drivkraft startar vid årsskiftet ett nytt projekt med fokus på läxhjälp till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). I projektet kommer Attention tillsammans med Drivkraft ta fram en digital utbildning..

Vi möter den här målgruppen dagligen i både mentorskapsrelationer och ute på läxhjälpen på våra 40 samarbetsskolor. Genom det här projektet stärker vi vår kompetens och blir ännu bättre på att möta barn och unga där de är och utifrån deras behov”, säger Drivkrafts verksamhetschef Anna Schéef, i en artikel på Drivkrafts webb.

Attention ska bidra med kunskap

Under projektets gång ska Attention tillsammans med Drivkraft ta fram en digital utbildning för föreningens volontärer; mentorer och läxhjälpare där målgruppens individuella behov ska lyftas fram. Syftet är att minska stigmat kring NPF och skapa hållbara mentorsrelationer genom att utveckla en palett av verktyg som volontärerna kan använda i mötet med målgruppen.

”Vi på Riksförbundet Attention vet att många barn och unga med NPF får kämpa extra mycket i skolmiljön och att få NPF anpassad läxhjälp utanför hemmet är en fantastisk möjlighet inte bara för eleven med NPF utan också för hela familjen. Vi är så glada och tacksamma för att Drivkraft valt att satsa på detta!”, säger Jenny Kindgren, utbildningsansvarig på Riksförbundet Attention.

Om föreningen Drivkraft

Drivkraft erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt anordnar läxhjälp. Drivkraft bildades som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet och verkar idag på ett 40-tal skolor i södra Sverige. 

Läs mer om Drivkrafts projekt och samarbetet här 

Foto: Pixabay/Steven Weirather