Att sätta ord på och förklara hur man som har det i skolan kan vara svårt för vilket barn som helst. För barn med språkstörning är det extra svårt. Därför är vi extra tacksamma över att Alex (9 år) och Wilda (11 år) tillsammans med sin lärare och mamma besvarade nedanstående frågor kopplade till sin skolvardag.

Hej! Berätta lite om dig själv!

– Jag är Alex är 9 år. Går på Brageskolan.

Vad gör du när du är hemma?

– Jättemånga grejer. Tusen grejer. Läser bok, går ut, spelar Uno med syster, bygger lego.     

Varför går du på Brageskolan?

– Mycket hjälp att prata, läsa. Hjälp med allt. Hjälp med det svåra.

Har du det bra i skolan? 

– Ja! Jag kan träna med fröken. Pauser och raster är bra.

Vad är du bra på i skolan?

– Matte, skriva fina bokstäver & siffror, idrott.

Vilket skolämne är roligast & lättast ?

– Matte, jag vill jobba mycket med matte. Idrott är lätt.

Finns det något som är svårt?

– Engelska. Svårt att prata, förstå.

Vad behöver du hjälp med?

– Engelska, svenska, svårt att skriva, höga siffror i matte som flera tusen.

Vem hjälper dig?

– Fröknar i skolan, hemma mamma.

Vad gör du på rasterna?

– Leker polis & tjuv, kull.


Hej! Berätta lite om dig själv!

– Jag heter Wilda och är 11 år och bor i Gävle.

Vad gillar du att göra på fritiden?

­– Jag brukar rita och spela spel.

Trivs du i skolan?

Jag trivs lite ibland. 

Vilka ämnen är roligast? 

– Jag gillar bild.

Vilka ämnen är svårast?

– Svenska är svårt. Precis allt är svårt med svenska. Både att läsa och skriva är svårt. Jag kan läsa lite, men det tar tid. 

Berätta när språkstörningen ställer till det för dig i skolan? 

– När jag behöver läsa uppgifterna och lösa problemen. Och skriva svaren för hand.

Känner du att dina lärare förstår dig och dina utmaningar? 

– Ja. En lärare förstår lite mer. Han har ett barn som också kämpar i skolan.

Får du något extra stöd i skolan?

– Lärarna ger stöd. Ibland går jag till specialläraren och talpedagogen. Vi går iväg och sitter i ett litet rum.  

Har du några hjälpmedel? 

Jag har ett program på datorn som skriver det jag säger. Det är bra. Jag får också ha stora feta lurar. Jag behöver inte skriva proven, utan får göra dem muntligt och utan tidspress. Jag får sitta själv när jag gör proven. Youtube är också bra för mig ibland när jag ska lära mig saker. Det är lättare att förklara med bild än text.

Hur funkar det i klassrummet? Kan du fokusera? Lätt att hänga med i undervisningen? 

– Det är alltid någon som pratar i klassrummet. Jag kan inte fokusera. Det är alla ljuden som gör att jag glömmer bort vad jag ska göra. Det är ofta jag inte hänger med. Jag tappar bort mig. Jag vet inte vad jag ska göra eller var jag ska börja. Det är en stressig känsla.

Hur funkar rasterna för dig? Är det lätt att hitta vänner och aktiviteter för dig? 

– Jag oftast bara går runt på rasterna. Då är det tyst och jag kan vara i mina egna tankar. Jag laddar energi. Ibland leker jag med vänner.

Känner du att dina klasskompisar förstår vad språkstörning är? 

Nä, de förstår inte vad det är.

Vad du tycker du att alla borde veta om språkstörning? 

– Ta det enkelt och låt allt ta den tid det behöver