Du som är anhörig till en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har möjlighet att hjälpa oss i vårt viktiga arbete för att synliggöra anhöriga till personer med NPF och arbeta för att anhöriga ska få det bättre. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på vår enkät! 

Enkäten vänder sig till dig som är anhörig till en person med NPF-diagnos. Du kan vara förälder, bonusförälder, familjehem, barn, syskon, mor- eller farförälder. Du behöver vara minst 18 år för att svara på enkäten.

Vi vill veta hur du som anhörig påverkas av ditt anhörigskap inom olika livsområden, exempelvis psykisk och fysisk hälsa, arbete/sysselsättning och ekonomi. Vi vill också veta vilket stöd du behöver som anhörig och vilket stöd du eventuellt har fått. 

Är du anhörig till flera personer med NPF så går det bra att svara för alla. Fyll då i en enkät för varje person. Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att delas med någon annan part utan ditt medgivande. Den tar cirka 10 minuter att genomföra.

Svara på enkäten här

Sista svarsdag är 25 januari. 

Har du några frågor angående enkäten är du välkommen att kontakta Fanny Eklund, verksamhetsutvecklare för anhörigstöd: fanny.eklund@attention.se