I det här nyhetsbrevet kan du läsa om att vi haft en fantastisk medlemstillväxt och nu är 20 000 medlemmar och att medlemsaviseringen för 2024 är på väg ut. Du kan också höra mer om vår anhörigenkät, vår nya studiecirkel med fokus på familljehem och vår utbildningssatsning inom fysisk lärmiljö.