Attentions projekt Vägen tillbaka och Magelungen bjöd måndagen den 19/2 in till lunchwebbinariet ”Relationen till de vuxna är det viktigaste av allt!”. Unga säger att relationer till vuxna är det viktigaste för att främja närvaron och klara skolan men vad är egentligen relationell kompetens och hur gör man?

Under webbinariet, som sågs av ungefär 140 personer, fick vi ta del av forsknings-, praktiker-, föräldra- och elevperspektivet.

Gör eleven delaktig!

Projektledaren Susanne Berneklint har under sina dryga två projektår i Attentions projekt ”Vägen tillbaka” mött många elever som befinner sig/har befunnit sig i problematisk skolfrånvaro. Många samtal med dessa ungdomar brukar förr eller senare handla om just relationer till lärare i skolan. Många elever vittnar om att det ofta varit en avsaknad av goda relationer till lärare som gjorde att skolfrånvaron eskalerade. Susanne tryckte på vikten av att göra eleven delaktig – på riktigt:

– Det är oerhört viktigt att man gör eleverna delaktiga i sin egen skoltillvaro. Man måste ta sig tid att ställa frågor och tillsammans komma fram till hållbara lösningar. Bra samtal innehåller inslag av nyfikenhet, lyhördhet och intresse för att hitta det eleven är bra på för att bygga vidare på det. Men det är också viktigt att förmedla hopp.  Ibland måste man ge tid, lyssna ordentligt och kanske backa litegrann, sade Susanne.

Elevens perspektiv

Projektdeltagaren Leonardo Möller Flores har egen erfarenhet av problematisk skolfrånvaro och har delat med sig av sina erfarenheter inom projektet. Han menar att bra relationer med skolpersonalen är helt avgörande:  

– Relationer till vuxna är den vitala grundstenen vi har för att eleven ska känna sig trygg i skolmiljön, säger han.

Han lyfte särskilt fram en resurs som gjort stor skillnad för hans väg tillbaka till skolan:

– Han fokuserade på det som var positivt. Om jag kom för sent till skolan, så var inte anklagande utan sa mest ”Hej, välkommen hit!”, ”Hur gick fotbollsmatchen igår?” eller ”Hur var den där familjemiddagen?”. Det är viktigt att möta eleven som han gjorde med ett öppet sinne, sade Leonardo.

Forskning om relationer

Senare i samtalet fick vi ta del av forskarperspektivet via Linda Plantin Ewe. Hon är Universitetslektor i specialpedagogik och har forskat på just relationer i skolmiljön när det kommer till elever med NPF. Hon understryker vikten av att lärare inte fastnar i en generell NPF-kunskap:

– Generell förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen är ju bra såklart, men det behöver kompletteras. Som lärare behöver man pendla mellan detta generella och att verkligen lyssna in och möta den unika individen, sade hon.

Hon pratade också om hur viktigt det är för elever med NPF att känna att de är med på samma premisser som andra elever. Känslor av avvisande och utanförskap kan generera utåtagerande beteende eller hyperaktivitet. Hon tryckte också på vikten av att man i lärarlaget arbetar tillsammans och vågar lyfta relationer som är svåra och som man känner sig misslyckade i.

Med i panelsamtalet var också föräldern Beppe Singer, som lyfte fram elevens såväl som föräldrarnas ofta tröstlösa kamp för att få till en skolsituation som fungerar.  Fredrik Lindblå, Projektledare, Pedagogiska ramverket, Socialförvaltningen och Caroline Englund, Specialpedagog och Speciallärare, Magelungen Utveckling deltog också i webbinariet.

Tips från webbinariet:

  • Att våga prata om relationer kollegor emellan.
  • Att personal måste ha organisatoriska förutsättningar för att kunna prata och reflektera om relationer. 
  • Att bara lyssna är minst lika viktigt som att leta lösningar.
  • Att som skolpersonal våga vara precis så viktig som man är för en ungdom.
  • Att man som personal kan behöva jobba hårt för att unga ska återfå tilliten till vuxna.
  • Att relationell kompetens är något som man kan lära sig och öva på. Det är inte något man antingen har eller ej!

Psst…Attention kommer inom kort publicera en film med Linda Plantin Ewe där hon fördjupar sig i begreppen ”relationskompetens” och ”relationell beredskap”. Håll utkik i vår Youtube-kanal AttentionPlay.