Är du förälder till ett barn med NPF-problematik som går i förskolan? Svara då gärna på Attentions arvsfondsprojekt Förskolelyftets enkätundersökning. Ditt barn kan vara diagnosticerad, under utredning eller ha en misstänkt NPF-problematik.

I enkätundersökningen vill vi ha din hjälp att svara på frågor om ditt barns situation på förskolan. Svaren behandlas anonymt men kommer användas tillsammans med andra svar som en kartläggning inför hur vi går vidare med insatser och aktiviteter i Attentions projekt Förskolelyftet. 

Det tar tar cirka 7 minuter att svara på enkäten och sist i enkäten finns också möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter om du kan tänka dig att senare delta för att bidra med erfarenheter. Det kan ske på olika sätt så som samtal, intervjuer eller tankar i skrift. Har du flera barn med NPF-problematik som går i förskola går det bra att svara för alla barnen, fyll då i en enkät för varje barn.

Svara på enkäten här

Sista svarsdag är 13 mars 2024.

Om du har frågor angående enkäten eller projektet så kan du kontakta Malin Eriksson, projektledare Förskolelyftet: malin.eriksson@attention.se

Foto: AdobeStock/Alfa27