Nu tar Attentions medlemstidning ett kliv in i framtiden. Från den 4 mars finns det en ny webbtidning där alla medlemmar kan läsa innehållet digitalt. Under 2024 kommer också papperstidningen ut med två nummer, ett i mars och ett i november.

Tidningen Attention kommer som tidigare att ha fokus på de personliga berättelserna om hur det är att ha NPF eller vara anhörig. I webbtidningen kommer det finnas en mängd artiklar om allt från skola till arbetsliv, men också utrymme för intressepolitik, forskning och föreningsnytt.

– Den här förändringen ligger i tiden. Det finns ju en stor poäng i att kunna läsa tidningen på skärmen som de flesta av oss alltid har med sig. Dessutom finns det en hållbarhetsaspekt i att använda mindre papper. Eftersom vi samtidigt ökar mängden innehåll hoppas vi att medlemmarna ska bli nöjda,

Elin West, kommunikations- och insamlingsansvarig.

Den nya webbtidningen kommer att uppdateras löpande så att medlemmarna kan få nyheter oftare. När nytt material läggs till kommer läsarna att få tillgång till ett allt större arkiv av artiklar som på olika sätt speglar livet med NPF och viktiga frågor relaterat till Attentions verksamhet. Nina Norén som idag är redaktör för den fysiska tidningen fortsätter vara redaktör även för den digitala.

Webbtidningen kommer att vara helt öppen de första två månaderna. Från den 1 maj kommer delar av artiklarna att finnas tillgängliga bara för medlemmar. Då loggar du som medlem enkelt in på webbtidningen med samma inlogg du har på “min sida” på www.attention.se.