Nästa vecka, v. 11, bjuder Attention och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne in till två rådgivningstillfällen. Till telefonen kan Attentions medlemmar ringa för att få rådgivning kring frågor som rör skollagen och diskrimineringslagen, så som bristande tillgänglighet i skolan men också frågor som rör diskriminering i arbetslivet. 

De som svarar i telefonen har juridisk kompetens och kunskaper om diskriminering och deras uppgift är att ge råd och vägledning i hur du kan gå vidare utifrån din frågeställning. Rådgivningssamtalet som erbjuds kommer inte kunna leda till fortsatt hjälp att driva juridiska processer utan avser en enskild insats vid samtalstillfället. 

Viktigt att tänka på så att ditt samtal blir så bra som möjligt:

  • Då det är begränsad tid för varje samtal, ca 15 min, se till att förbered ditt samtal så att det framgår vad du vil ha rådgivning kring. 
  • Välj en samtalstid när du kan prata så ostört som möjligt.

Film om diskrimineringslagen

I den här filmen går Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne igenom diskrimineringslagen och hur den fungerar.

Om ADB

Antidiskrimineringsbyråer arbetar för att vi ska ha ett samhälle fritt från diskriminering. De erbjuder juridisk rådgivning och stöd till enskilda som utsattas för diskriminering, stöttar personalgrupper i aktivt arbete för att förebygga diskriminering. De arbetar också med att ta fram kunskap och förmedla rättspraxis i jämställdhetsarbetet samt utbildar kring diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna. 

Läs mer om ADB Norra Skåne