Attentions projekt Vägen tillbaka och Förskolelyftet är på plats på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 19-20/3.  Projekten är där och sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) till de över 1 300 skolledare som deltar i kongressen.

I pauserna mellan seminarierna besöker många skolledare Attentions monter med en nyfikenhet och stort intresse kring hur vi arbetar med skolan kopplat till NPF. Attentions material och rapporter tas emot väl och våra stresshjärtan mottas ofta med ett leende.

Vägen tillbakas projektledare Susanne Berneklint passar på att lyfta projektets utbildningsmaterial som kommer lanseras efter påsk:

– Rektorerna uttrycker att det finns ett behov av den här typen av material som har fokus på att förebygga problematisk skolfrånvaro. Att det dessutom kommer vara kostnadsfritt att använda materialet gör ju intresset dessutom ännu större.

Susanne Berneklint, Projektledare Vägen tillbaka

Läs mer om Vägen tillbaka och Förskolelyftet.