Den 23 april erbjuder Attention sina medlemmar en digital föreläsning med psykologen Annika Sandred. Föreläsningen handlar om problemskapande beteenden och vad det egentligen handlar om. Om du inte redan är medlem men vill se föreläsningen så kan du bli medlem här.

Mer om föreläsningen

Vad menas egentligen med problemskapande beteenden? Vem upplever det problematiska? Hur påverkar det mig och dig? Och hur agerar vi när det finns beteenden som verkligen orsakar problem? Hur kan vi förstå beteendena och vad kan vi göra för att minska det problematiska? Hur kan vi hjälpa en person att lära sig andra sätt att uttrycka vad hen vill, som kanske är mindre problemskapande?

I föreläsningen reflekterar vi över dessa frågor och beskriver hur inlärningsteori kan hjälpa oss att förstå problemskapande beteenden bättre och även att underlätta och stödja beteendeförändringar.

NÄR? 23/4 kl. 18:30-20:00

VAR? Via zoom, logga in på din medlemssida på www.attention.se så hittar du anmälningslänk under fliken “medlemsförmåner”.

Det kommer inte gå att se föreläsningen i efterhand.

Mer om föreläsaren

Annika Sandred har tidigare arbetat som habiliteringspsykolog under många år. Hon anlitas numera ofta som handledare till personal inom exempelvis LSS-verksamheter, habilitering och anpassad grundskola, samt ger utbildningar om bl.a. funktionsnedsättningar och Positivt beteendestöd.

Föreläsningen genomförs av Psykologpartners.