Vägen tillbaka är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att ge barnen som har problematisk skolfrånvaro och som har NPF, samt deras vårdnadshavare, en plattform för att få göra sina röster hörda. Tillsammans med målgruppen vill vi identifiera behov och önskemål för att nå förändring. Målet är att stärka familjer där det finns barn med skolfrånvaro genom möten och aktiviteter för igenkänning och erfarenhetsbyte samt att bidra med ökad kunskap och insikt kring det utanförskap som målgruppen hamnar i. Vidare vill vi öka förståelsen mellan skola och hem, lyfta goda exempel samt ta fram verktyg för att förhindra eller ta sig ur frånvarosituationen.

Kontaktuppgifter till projektet

Projektledare
Susanne Berneklint
susanne.berneklint@attention.se
073-598 78 58

Fakta om projektet

Ladda ner ett faktablad och läs mer om projektets syfte, mål och målgrupp.

Läs faktabladet digitalt


Enkät – barns röster om skolfrånvaro

Är du vårdnadshavare till ett barn/ungdom i åldern 10–16 år som har en diagnos så som adhd, autism, tourette eller språkstörning och som i nuläget har hög frånvaro eller som inte alls är i skolan? Nu vill vi ha ditt barns hjälp att svara på några.

Läs mer och ta del av enkäten här