Sökresultat

Hittade 116 sidor med sökordet "Autism spectra"

Flickor med autism och ADHD måste upptäckas och få stöd tidigare

…tions film ”Imorgon ska jag vara normal”, https://www.youtube.com/watch?v=W6rr5_9_D1M Autism– och Aspergerförbundets film, https://www.autism.se/20180830_film_flickor_med_autism  …

Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång

…era i en saftig nota i framtiden. Skribenter Anki Sandberg förbundsordförande Riksförbundet Attention Annica Nilsson intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention Ulla Adolfsson förbundsordförande Autism– och Aspergerförbundet Agneta Söder intressepolitisk utredare Autism– och Aspergerförbundet Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle Du kan läsa debattartikeln här >>…

Karolinska Institutet avfärdar kopplingen mellan glutenintolerans och ökad risk för autism

…Nationwide Study of the Association Between Celiac Disease and the Risk of Autism Spectrum Disorders”, menar att resultaten inte tyder på något klart samband. – Det man har kunnat se är en viss koppling mellan autism och mängden antikroppar för glutenintolerans i blodet hos personer med frisk tarm men vi kan inte utesluta att riskökningen beror på att barn med autism oftare utreds för celiaki än andra grupper i samhället, säger professor Ludvigsso…

Remissvar på promemoria ”Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan” (U2012/3838/S)

…ammsdalskolan bör få bedriva undervisning på grundskolenivå för elever med autism och autismliknande tillstånd även om eleverna inte har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Attention instämmer i att det är viktigt att de elever som placeras på Dammsdalskolan får en undervisning som är anpassad efter deras behov. De elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsst…

TV4 ber om ursäkt för felaktigheter om autism

…d med inslaget beskrev TV4 det som att pojken därmed blivit frisk från sin autism. Att bli frisk från något innebär att man först varit sjuk. Autism är en genomgripande utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning, det är inte en sjukdom och alltså ingenting man blir frisk från. TV4 gick samma dag ut med en ursäkt. Det är bra menar Autism– och Aspergerförbundet, men betydligt bättre är att sätta sig in i saker innan man går ut i riksmedia. Man hopp…

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

…ecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism. Alla skolelever är unika och det är svårt att hitta en lösning som passar för alla elever med autism. Rapporten ger ändå en insikt i vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet. – Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger…

Reportageserie om ADHD och autism i P4

…på frågor som ställdes av lyssnarna efter den första sändningen. Läs svaren från helena…

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

…. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin där barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder följts upp efter 8 år. – En stor majoritet av barnen som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern hade 8 år senare tecken på kvarstående diagnos. De hade också andra utvecklingsneurologiska svårigheter, även när de som i den här gruppen fått ta del av vad som bedömts vara adekvata tidiga insatser, menar Martina Barnevik Olsson som…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…et! *Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) menar vi ADHD/ASD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörning. Ta del av enkäten här>> Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan! Frågor? kontakta Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention Mobil: 08-120 488 04 Mail: anki.sandberg@attention.se Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention Telefon: 08-120 488 09 Mail: annica.nil…

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

…Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen i stället för motsatsen. Ann-Charlotte Linton säger till tidningen Skolvärlden: – De tänker på behov och handikapp i stället för att tänka på skolmiljön och det sociala. Lärarna anser att eleven ska anpassas i strukturer och rutiner i stället för tvärtom, att elevernas förutsättningar…

Bristande kunskap vid utredning av autism

…har identifierat 25 olika insatser och behandlingsmetoder som används vid autismspektrumtillstånd. Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekterna av dem är otillräckligt. Träning som innefattar kombination av flera metoder är en vanlig form av insats i Sverige, men effekten har inte studerats. En annan slutsats i rapporten är att delaktigheten för personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga behöver förbättras. Deras egna uppfa…

Pressmeddelande: “Stor förvirring kring körkortsintyg, ADHD och autism”

Personer med en ADHD- eller autismdiagnos måste ha ett speciellt intyg för att övningsköra. Men hur man ska gå tillväga för att få ett intyg är det inte alla som vet. Dessutom är köerna för att få ett intyg långa på vissa håll i landet. Det visar Riksförbundet Attentions enkätundersökning. En ADHD-diagnos i sig är inte ett hinder för att ta körkort, men sedan snart tio år krävs ett läkarintyg för att få tillstånd att övningsköra. Attentions enkät…

Press

Pressinformation Söker du svar på en specifik fråga? Då kan du kontakta någon av Riksförbundet Attentions talespersoner. Här på sidan finns kontaktinfo. Här hittar du också länkar till våra pressmeddelanden och skrivelser, information om hur vi arbetar för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt fakta om NPF. Scrolla nedåt på sidan för våra senaste debattartiklar och uttalanden. _____________…

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

…t som man kan äta är en del av de anpassningar och stöd som många barn med autism (och ADHD) behöver för att fungera över hela skoldagen. Att inte få eller kunna äta skolmaten minskar starkt barnets förmåga att orka med sin skolgång, vilket är nog så svårt för många barn med autism (och ADHD). Bristande anpassningar i skolsituationen leder redan idag till hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse något som riskerar att försämras utan en fungerande m…

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …