Attentions konferens NPF-forum är mötesplatsen för kunskapsutbyte om NPF. Under två kunskapsrika konferensdagar får du ta del av de mest aktuella föreläsarna inom området. Du kommer dessutom ha möjlighet att besöka våra utställare och få veta mer om NPF. Invigningen och första delen av NPF-forum kommer hållas i närvaro av Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia. 

Torsdag 18 april

Från diagnos till funktionsförmåga

Ny forskning flyttar fokus från de svårigheter diagnoskriterierna beskriver till hur individen fungerar i vardagen och hur förutsättningar i miljön påverkar. Hör om ICF Core Sets, ett nytt digitalt verktyg med potential att bidra till en bättre vardag för personer med autism och adhd. 

Medverkande

Sven Bölte och Lovisa Alehagen, KIND, Karolinska institutet

Metoder i vardagen

En utmaning för de som har en NPF-diagnos är att skapa struktur och rutiner som gör att man kan fungera bra i skolan, på arbetsplatsen eller vardagslivet i övrigt. I det här samtalet lyfter vi fram metoder och arbetssätt som tar vara på styrkor och kompenserar för det man har svårt för.

Medverkande

Anki Sandberg, Attention, Ida Kåhlin, Sveriges arbetsterapeuter och Camilla Ekstrand, Adhd-center

Olika vägar till stöd för föräldrar med adhd

Föräldrar med egen adhd-diagnos är en grupp som behöver och efterfrågar riktat stöd i sitt föräldraskap. Ta del av aktuell forskning, röster från föräldrar och information om insatser. Den nya hemsidan ”Föräldrar med adhd” och Attentions tematräffar vänder sig till föräldrar med egen adhd diagnos – för egenkraft och stöd från andra föräldrar. 

Medverkande

Fanny Eklund, Attention och Tatja Hirvikoski, KIND, Karolinska institutet

NPF i förskolan

Förebyggande arbete och insatser redan i förskolan kan vara avgörande för många barns fortsatta utveckling senare i skolan. Hur upplever föräldrar till barn med NPF att förskolan fungerar idag?

Medverkande

Lydia Springer, SUF Uppsala, Malin Eriksson, Attention

Aldrig släppa taget 

Journalisten Frida Boisen har tillsammans med dottern Tilda skrivit den hyllade boken Aldrig släppa taget. Hör deras livsviktiga berättelse om hur de tillsammans tagit sig igenom Tildas psykiska ohälsa och suicidförsök – om hopp och kärlek och vägen vidare. 

Medverkande

Frida och Tilda Boisen 

Från skolfrånvaro till skolnärvaro

Många barn med NPF befinner sig i problematisk skolfrånvaro vilket är förödande för barnet som drabbas av sämre hälsa, utanförskap och förlorad utbildning. Men den ickefungerande skolsituationen tär även hårt på familjerna. Vilka faktorer i skolan leder till frånvaro och behöver ses över för ökad närvaro? Vad är bra att tänka på när man bemöter barn som inte längre kan vara i skolan? Hur påverkas föräldrar och syskon av den utmanande situation som skolfrånvaron leder till?

Medverkande

Susanne Berneklint, Attention samt Christian, Maria och Arvid Persman som är föräldrar och syskon med egen erfarenhet

Vilse bland diagnoser och hemmasittare

En standup-föreställning med gapskratt, lite allvar och garanterad igenkänning för alla med erfarenhet av NPF-barn.

Medverkande

Charlie Michaelsen, NPF-mamma och komiker

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är charlie_kvadrat-600x600.jpg

Fredag 19 april


Kan styrdokument ge bättre vård och stöd?

Numera finns nationella riktlinjer för vård och stöd vid autism och adhd såväl som ett vård- och insatsprogram (VIP) för adhd. Men vilken skillnad gör de här dokumenten för den enskilda individen och hur används dem på bästa sätt av till exempel vård, skola och socialtjänst.

Medverkande

Gunilla Granholm, Region Skåne och VIP adhd,
Louise von Bahr och Evelyn Andersson, Socialstyrelsen

Flickor och kvinnor med adhd

En föreläsning om flickors och kvinnors unika utmaningar när det gäller adhd. Om hjärnan, hormonerna och livet.

Medverkande

Lotta Borg Skoglund, Uppsala universitet

Ny syn på beroendevården

Omkring var femte patient inom beroendevården uppfyller kriterierna för adhd. Men det finns idag stora brister i vården för de som både har alkohol- eller drogproblem och andra psykiatriska tillstånd. Hur kan framtidens beroendevård förbättras?

Medverkande

Joar Guterstam, Karolinska institutet

Stillhet för rastlösa

Kan mindfulness hjälpa personer med NPF till mindre stress och mer balans i livet? På vilket sätt behöver metoderna anpassas och göras mer tillgängliga?

Medverkande

Johan Bysell, Attention Stockholm

Utdelning av årets ljuspris

Årets ljuspris 2024 tilldelas Johan Bysell och Nicole Wolpher.

De har i över 15 år varit två eldsjälar inom Attention och via olika arvsfonds-projekt bidragit till ny fördjupad kunskap inom olika NPF-relaterade områden. De har också i sitt starka engagemang i Attention Stockholm möjliggjort samtal och möten mellan människor som gjort stor skillnad för tusentals medlemmar.

Medverkande

Årets ljuspristagare Johan Bysell och Nicole Wolpher

Ungas väg in i arbetslivet

Många unga med NPF har svårt att hitta en väg in i sysselsättning efter skolan. Vad beror det på och hur bryter man den isolering de ofta hamnar i? Hur kan man bäst stötta alla de unga med NPF som hamnar utanför arbete eller studier?

Medverkande

Elin Pietras, Attention, Ida Thorell, Misa Ung och Tinus Wallerborg, egen erfarenhet

Neurodiversitet – plats att få vara sig själv

Prinsparets Stiftelse och EY har tagit fram en rapport som visar på det samhälleliga och individuella värdet av ett mer inkluderande samhälle. Rapporten visar på en samhällsekonomisk vinst på 67 miljarder kronor per år av att inkludera neurodivergenta på arbetsmarknaden. Men det handlar inte bara om kronor och ören, utan än mer om rätten till hälsa och välmående för alla.  

Medverkande

Essi Alho, Prinsparets Stiftelse och Daniel Brämhagen, EY

Hållbart och inkluderande arbetsliv

Panelsamtal om vikten av ett arbetsliv där alla människor släpps in, får bidra med sina förmågor och vara delaktiga.

Medverkande

Anki Sandberg, Attention, Lisa Gustafsson, Irisgruppen, Dalia Eid, Vision, Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen och Åsa Rex Nygård, Feelgood

Min resa i NPF-världen

MrsHyper, adhd-mamman som själv fick en adhd-diagnos som vuxen. En berättelse som visar att varje utmaning kan övervinnas med empati, rätt bemötande och en jäkla beslutsamhet… och lite hjälpmedel.

Medverkande

Mrs Hyper, Jessica Stigsdotter Axberg