Program 3 maj

09.00-10.00
Kaffe, inregistrering och utställningsbesök

10.00-10.10
Invigning och välkomsthälsning
Anki Sandberg, Attention och Susanne Rolfner Suvanto, moderator

10.10-10.50
Föräldrar med ADHD
Tatja Hirvikoski och Therese Lindström, Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorder (KIND)
Föräldrar som har egen ADHD-diagnos står inför många samtidiga utmaningar. Föreläsarna genom hur dessa behov har beskrivits av föräldrarna själva såväl som av professionella från olika verksamheter, forskare och intresseorganisationer. De berättar även om IPSA-projektet, som syftar till att ta fram ett föräldrastödsprogram riktat specifikt till föräldrar med egen ADHD-diagnos.

10.50-11.00
Bensträckare och utställningsbesök

11.00-11.40
Lågaffektivt bemötande
Christer Fahlberg, Lära Sverige
Hur kan vi genom lågaffektivt bemötande minska eller undvika konflikter och utbrott? Förstå teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som orsakar stress och oro. Lär dig mer om vad man kan fokusera på för att minska eller mildra utmanande beteenden. Få en ökad inblick kring människor med annorlunda förutsättningar och exempel på vad man behöver tänka på i det dagliga mötet.

11.40-13.00
Lunch och utställningsbesök

13.00-13.40
Stresshantering vid NPF – för ökad flexibilitet & hälsa
Johan Pahnke, Cereb
Stress är vanligt hos personer med NPF på grund av bland annat sensorisk känslighet och svårigheter att umgås med andra. Acceptance and commitment therapy (ACT) en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som är effektiv mot stress. På föredraget får du lära dig om ACT som ett sätt att hantera din egen stress.

13.40-13.50
Bensträckare och utställningsbesök

13.50-14.30
Att forma en fungerande skolgång
Anna Borg, KIND
Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i en skola som stimulerar, utmanar och stödjer lärande. Hur kan rektor, elevhälsa och skolpersonal samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande? Hur kan flexibelt resursstöd och ett systematiskt arbetssätt bidra till en meningsfull skolgång?

14.30-15.00
Kaffe och utställningsbesök

15.00-15.40
Helhetsgreppet – att stötta ur flera perspektiv och prioritera i kaos
Alexandra Gahnström, Trygg-Hansa
Att få ihop alla delar och börja i rätt ände är många gånger avgörande för att få vardagen att fungera.
Hur fungerar samverkan, vad kan man göra själv och vad är samhällets ansvar?

15.40-16.20
Unga med NPF på nätet – risker, möjligheter och verktyg
Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik, Nätkoll
Hur hanterar unga de möjligheter och risker som finns på nätet? Och vad behöver vuxenvärlden veta för att nätet varken ska framstå som riskfritt eller skrämmande? Projektet Nätkoll har de senaste tre åren ägnat sig åt att undersöka om – och isåfall hur – ungdomar med NPF är särskilt utsatta i kontakterna över internet. Ta del av projektledarnas värdefulla erfarenheter från projekttiden med Nätkoll.

16.30-17.30
Eftersnack

Program 4 maj

08.30-09.15
Utställningsbesök

09.15-10.15
Delseminarier att välja på

 1. Växa och må bra
  Karin Engberg, NSPH och aktiva i projektet
 2. Att nå mål med IPS
  Maria Petersson, Attention och aktiva i projektet
  Adhd på jobbet projektet förklarar vad IPS- Supported Employment är och hur metoden används! Metoden är väldigt effektiv för personer som behöver stöd med att komma ut i arbetslivet. Och används av kommuner, myndigheter och privata aktörer.
 3. Den egna berättelsen
  Elin Sundeman, Hjärnkoll och Abdinassir Osman, ambassadör från Hjärnkoll
  Med värme och hopp skildrar Hjärnkollambassadören Abdinassir Osman hur livet inte riktigt blev som tänkt. Det blev neuropsykiatriska utredningar, besök på alla särskolor som går att finna i Stockholm, anhörigkurser och dagliga samtal med skoltaxin. Men det blev också många framsteg, en stark gemenskap och inte minst – en varm och nära familjerelation.
 4. Uppdrag psykisk hälsa: hur då?
  Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig SKL m.fl.
 5. Äldre med NPF
  Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet samt en Hjärnkollambassadör
  Äldre och NPF är ett alldeles för osynligt område. Många har kämpat i det tysta under den tid då det saknades kunskap om NPF. Idag kan ”mormor” få upprättelse när barnbarnet få sin diagnos. Barnbarnet är ju Mormor upp i dagen.

10.15-10.45
Kaffe och utställningsbesök

10.45-11.45
Delseminarier att välja på

 1. PEER Support, en ny yrkesroll i Sverige
  Kjell Broström, NSPH och Klara Carlsson, Stockholms kommun
 2. Barns röst i vården och stöd
  Nelli Kalnak, Attention och aktiva i projektet
 3. Metoder och verktyg för ett bättre anhörigstöd
  Eva Gustafsson, NKA
 4. Autism och Asperger på jobbet
  Misa
 5. Ett tillgängligt samhälle – fritt från diskriminering
  Mårten Jansson, NSPH m.fl.

11.45-13.00
Lunch och utställningsbesök

13.00-13.40
Idrott för alla, men hur?
Lena Lindahl, Attention och aktiva i projektet

13.40-14.30
Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
Marjana Tornmalm, Socialstyrelsen

14.40-15.00
Kaffe och utställningsbesök

15.00-15.10
Årets ljusspridare

15.10-16.00
Mr Tourette och draken – om att acceptera och vägen vidare
Pelle Sandstrak, författare och föreläsare

Anmäl dig här >>

 


Dela detta: