Ung dialog söker unga till expertgrupp!

Har du erfarenhet av att vara placerad och har NPF, såsom adhd eller autism? Då vill vi gärna ha med dig i Ung dialogs digitala expertgrupp!

Ung dialog startar Expertgrupp!

Expertgruppen består av ungdomar mellan 14-25 år som har (eller är under utredning för) NPF och har erfarenhet av att vara placerad på HVB, SiS eller familjehem. Syftet med expertgruppen är att skapa ett forum där vi tillsammans arbetar för att göra det bättre för placerade barn och unga med NPF!

Vad innebär Expertgrupp?

Expertgruppen kommer träffas digitalt första torsdagen varje månad, utöver månadsträffarna kommer man tillfrågas att vara med i olika aktiviteter i projektet. Vi kommer att arvodera dig för den tid du lägger ner på de olika aktiviteterna!

Man behöver inte vara med på alla möten och man binder inte upp sig på något, meningen är att man ska engagera sig i det som man är intresserad av.

Utöver de unga med egna erfarenhet kommer det vara 2 gruppledare som leder dom digitala gruppträffarna. Allt vi pratar om kommer stanna inom gruppen.

Vill du delta eller har några frågor?

Hör av dig till Ung Dialogs projektledare Fanny Eklund!
ungdialog@attention.se eller 079 060 79 79

När?

Expertgrupp 1 Torsdag den 4 februari, kl. 17.30 -19.00

Expertgrupp 2 Torsdag den 4 mars, kl. 17.30 -19.00

Expertgrupp 3 Torsdag den 8 april, kl. 17.30 -19.00

Expertgrupp 4 Torsdag den 6 maj, kl. 17.30 -19.00

Var?

Expertgruppen kommer träffas digitalt via Teams. Vi skickar länk i samband med att du anmäler ditt intresse.

Läs mer om Ung dialog här>>