Arkivet för Kategori: Ung Dialog

Slutkonferens för Attentions projektet Ung dialog 

Runt 30 000 barn och unga är samhällsplacerade i Sverige i dag. Barn med autism och adhd är kraftigt överrepresenterade i […]
Läs mer 

Unik utbildning om NPF för HVB

Marie Hjalmarsson, är platsansvarig på en enhet på Insikten HVB och brinner för att arbeta så att placerade barn och […]
Läs mer 

Ungdomar från Attention träffar socialtjänstministern

Ungdomar från Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog har träffat socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall för att berätta om deras erfarenheter av att […]
Läs mer 

Attention träffade socialtjänstministern

Den 16 mars fick ungdomar från Attention, Barnrättsbyrån och Maskrosbarn möjlighet att berätta för socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall och utredningen Barns […]
Läs mer 

Attention föreläser för socionomstudenter

Attentions projekt Ung dialog har blivit en återkommande punkt i socionomprogrammet på Södertörns högskola. Föreläsningen om barn med adhd och autism inom samhällsvården […]
Läs mer 

Familjehem som är barnens hjältar

Attentions projekt Ung dialog vill uppmärksamma alla fantastiska familjehem genom att lyfta goda exempel från projektet. Möt familjehemsföräldrarna Angelica, Gunnar […]
Läs mer 

Ny rapport till utredningen “En uppväxt fri från våld”

Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog har bistått den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) med rapporten “Bry dig!” […]
Läs mer 

Ny webbutbildning för familjehem

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog lanserar webbutbildning för familjehem som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Att […]
Läs mer 

Studiecirkel för familjehem

 Välkommen till en pilot-studiecirkel för dig som är familjehem till en tonåring med adhd, AST, Tourettes syndrom och/eller språkstörning. Studiecirkeln […]
Läs mer 

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp […]
Läs mer