Ung Dialog

Vi arbetar för att barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Vi arbetar nära och ger en röst till de ungdomar som har denna erfarenhet.

Annonser