I skriften “Attentions självhjälpsguide” har vi samlat bra tips och strategier om hur man kan få det att fungera på jobbet när man har NPF. Huvudidéen med guiden är att visa hur NPF kan påverka arbetet, men också visa hur man kan sätta ord på det stöd och den hjälp man behöver.

Martin Nylig som skrivit guiden har jobbat som arbetskonsulent hos Misa och har också en egen add-diagnos. Han har en del intressanta tankar när det kommer till NPF och arbetslivet.

– Det som är svårt med diagnosen är att den är osynlig även för en själv. Det gäller att ta reda på vad det är som inte funkar för just mig – den delen är viktigt – att jag själv kan förstå vad min diagnos innebär för mig. Man måste veta vad man behöver för att kunna be om hjälp, förklarar Martin.

Martin har sett att människor med NPF i arbetslivet är mycket medvetna, men ofta missar målet. Det är ingen lätt uppgift att både bli klar över vilka behov man har och sen be om hjälp.

– Det finns en ironi i att man inte kan koppla orsak o verkan. Jag kan det mesta om mina egna svårigheter och känner till alla punkter i den här guiden –  ändå gör jag samma fel gång på gång, skrattar Martin.

 Martin påpekar att människor dessutom ofta tar på sig skuld och tror att allt som blir tokigt handlar ”om mig”. Men det gäller att flytta ut problemet från sig själv, förlita sig lite på andra och börja luta sig mot yttre stöd. Det kan kännas tufft i vårt samhälle men man måste våga be om hjälp.

– Du ska inte vänta på att någon annan kommer och fixar till det för dig, utan sätt igång med det du kan göra idag! Men när du har kartlagt vad du behöver kan du gå till en arbetsgivare och säga: ”Nu har jag gjort min del – detta behöver jag på jobbet för att må bra!”.  Arbetsgivare blir ofta glada när man presenterar lösningar, då vet de vad de ska göra. Och det som är bra för oss som har diagnos är med all säkerhet bra för många andra, avslutar Martin!

Tips från guiden

Promenera
Gå gärna till jobbet, gå av vid tidigare hållplats, ställ bilen på ett längre avstånd än vanligt, sätt fötterna i rörelse så ofta du kan.

Paus = rörelse
Rör på dig vid varje paus, gå runt, stretcha.

Möten = gå
Boka in gå-möten, s.k ”walk n talk”. Det som är bra för personer med ADHD är bra för alla. Du kommer märka att det blir mer kreativa möten!

Ståjobba
Varva mellan att stå och sitta vid skrivbordet. Hitta olika positioner och byt ofta.

Härarbeta
Bara jobbet blir gjort är det bra, var är mindre viktigt (ofta). Hitta nya ställen att jobba på som kök, mötesrum, vilorum osv.

Spinners = ok
Använd hjälpmedel som minskar rastlöshet, stressbollar, tuggummi (ja, faktiskt!), spinners osv.

Be om en arbetsbeskrivning
Alla har rätt till en tydlig arbetsbeskrivning. Där det står vad min roll innebär, vad som ska göras indelat i tydliga arbetsmoment.

Skriv egna instruktioner
Börja med att tydliggöra och visualisera för dig själv vad ska som göras, till exempel genom att rita upp eller göra en tydlig lista för varje arbetsmoment du ska utföra.

Energicheck
Gå igenom vilka arbetsmoment som känns lätta eller svåra att utföra beroende på energiåtgång

Sätt mål
Dela upp i konkreta mål och deadlines med datum och tid när det ska vara klart.

Dela upp större arbetsuppgifter
Bryt alltid ned ett större projekt eller uppdrag i mindre delar. Sätt egna deadlines i din kalender för när varje del ska vara klar