Attention har svarat på en remiss om ändringar i skollagen (2010:800) med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för s.k. resursskolor, dvs. skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.

Ändringarna innebär att kommunala resursskolor inom grundskolan och grundsärskolan regleras i skollagen. Förslaget innebär att elever med störst behov ska prioriteras. Kommunen ska besluta om placering efter ansökan av elevens vårdnadshavare.

Läs Attentions remissvar här