Eric Donell är vice ordförande i Riksförbundet Attention.

Vilka utmaningar tror du familjer och personer med NPF går till mötes nu när det är sommarlov och ledighet? 

Bland det som brukar vara tuffast är om det finns trotsproblematik, vilket det gör i många fall. Den blir ofta svårare eftersom barnet träffar sin förälder/föräldrar mer och det är framför allt i den relationen svårigheterna brukar uppstå. Samtidigt kan det finnas betydligt färre krav vilket kan göra att konflikterna minskar, så det är mycket individuellt beroende på vad som brukar trigga. Om det är att gå till skolan i tid eller att få köpa glass, typ. Attentions projekt “Trots allt” har en hel del tips på sin sida, bland annat en kort föreläsning som innehåller en hel del tips.
Läs mer om Attentions projekt “Trots Allt” här

När kravnivån minskar mår många bättre, medan andra kan sakna den rutin och den kompiskontakt som skolan givit dem.

När kravnivån minskar mår många bättre, medan andra kan sakna den rutin och den kompiskontakt som skolan givit dem.

Eric Donell