Nu kan du se Attentions projekt Ung dialogs panelsamtal från Almedalen på SVT. Det är panelsamtal om hur barn med adhd och autism är en särskilt utsatt grupp inom samhällsvården.

Se ett panelsamtal om hur politiker, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och staten kan samarbeta för att bättre möta barn inom samhällsvården med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är de ungas erfarenheter. 

Medverkande:

Fanny Eklund, projektledare, Riksförbundet Attention, Ung dialog
Emma Spak, chef sektionen för hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner, SKR
Mats Wiking (S), riksdagsledamot, socialutskottet
Lina Blombergsson, vice ordförande Sveriges socialchefer
Gösta Liljeholm, leg psykolog och vd WeMind HVB
Stella Österling, Ung dialog