Attention deltog vid Centerpartiets kommundagar i Helsingborg, 3–4 februari där Muharrem Demirok valdes till ny partiledare. Förutom att Attention var utställare, deltog vi också i ett seminarium med temat ”Så skapar vi en skola för alla”.  Där lyftes framför allt vårdnadshavares och barns röster, med utgångspunkt från vad som framkommit i Arvsfondsprojektet Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro.

Totalt var det 1 100 personer på plats och under tre intensiva dagar blev det många givande samtal med förtroendevalda inom Centerpartiet. Vi fick bland annat möjlighet att samtala med Centerpartiets nya partiledare, Muharrem Demirok, och lyfte då framför allt behovet av ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolan för att möta våra medlemmars behov.

Under det seminariet på temat ”Så skapar vi en skola för alla”, föreläste Attentions projektledare Susanne Berneklint från Arvsfondsprojektet Vägen tillbaka – från skolfrånvaro. Det var flera hundra centerpartister som lyssnade främst bestående av förtroendevalda inom skolnämnder runt om i landet. Under föreläsningen lyftes vårdnadshavares och barns röster, med utgångspunkt från det som framkommit i projektet.

Läs mer om Attentions projekt “Vägen tillbaka” här.

Attentions monter på Centerpartiets kommundagar. FV: Jennifer Blomkvist, Elisabeth Sundström Graversen och Susanne Berneklint
Från Attentions föreläsning under seminarit med temat “så skapar vi en skola för alla”.
Muharrem Demirok, nyvald partiledare för centerpartiet och Elisabeth Sundström Graversen, Attention.
Annie Lööf och Elisabeth och Elisabeth Sundström Graversen, Attention.