Riksförbundet Attention har tagit del av föreskrifterna och konsekvensutredningen av Skolverkets förslag. Frågan om skolsituationen för elever med NPF är en av förbundets viktigaste frågor och vi välkomnar föreskrifter och allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet.