Nu har anmälan öppnat till NPF-forum 2024. Konferensen anordnas den 18- 19 maj 2024 och har fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Den riktar sig till yrkesverksamma, personer med egen diagnos och anhöriga.

NPF-forum är en återkommande konferens som Riksförbundet Attention bjudit in till vartannat år sedan 2004. Årets tema är ”Ett fungerande liv med NPF”.

– NPF-forum är en mötesplats för alla med intresse för NPF, oavsett om det är i jobbet eller privat. Det viktiga är att vi möts och jobbar tillsammans för att öka kunskapen och förståelsen kring NPF, på alla plan i samhället. Eftersom runt tio procent av befolkningen har en eller flera NPF-diagnoser är det här en konferens som berör alla förskolor och skolor, vård- och stödverksamheter, arbetsplatser och de flesta familjer, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Konferensen har ett brett program som ger plats åt forskare och experter. Här ryms också personliga berättelser till exempel om att hantera psykisk ohälsa, bryta social isolering eller hitta en väg tillbaka från problematisk skolfrånvaro. Bland föreläsarna finns bland andra Frida och Tilda Boisen, Lotta Borg Skoglund, Sven Bölte och Jessica Stigsdotter Axberg (Mrs Hyper).

Under NPF-forum delar Riksförbundet Attention ut priset Årets ljus. Det går till personer som gjort beundransvärda och betydande insatser inom NPF-området.

NPF-forum 2024

Datum: 18-19 april

Plats: Aula Medica, Stockholm

Mer information och anmälan: https://attention.se/npf-forum-2024/

För mer information eller intervjuer, kontakta gärna:

Elin West, pressansvarig Riksförbundet Attention, elin.west@attention.se,

070-422 68 97

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, anki.sandberg@attention.se, 070-717 40 25