I det här nyhetsbrevet kan du bl. a läsa om vår senaste anhörigrapport, att vi anslutit oss till 90-kontot för att underlätta vårt insamlingsarbete och så påminner vi om att det är årsmötesdags.