Sökresultat

Hittade 18 sidor med sökordet "syskon"

ARTIKEL: Syskon och syskonrelationer

Syskon och syskonrelationer Psykologen Cecilia Bergfors jobbar på Barn och Ungdomshabiliteringen i Linköping. Under sina år som psykolog har hon träffat många syskon till barn med NPF. Hon har hållit i syskongrupper, haft enskilda syskonsamtal samt pratat med oroliga föräldrar kring utmaningarna i syskonskapet. – Att vara ur vägen och känna sig bortprioriterad funkar inte för någon människa. Inte heller för ett syskon till ett barn med NPF….

Syskonskap & NPF – Med fokus på syskon

Syskonrelationer är ofta komplicerade och kan rymma många starka känslor. När NPF finns med i bilden kan det göra syskonrelationen ännu mer komplex. I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper. Ladda ner skriften här >> Syskonskriften är framtagen i Attentions Anhörigsatsning med medel från Socialstyrelsen….

Syskonskapet

Syskonskapet Många barn som har syskon kan berätta om en vardag som är full och kompromisser och inte sällan konflikter. Man kan behöva stämma av sitt syskons känsloläge och ta stor hänsyn till vad ens syskon behöver för att klara av att göra saker. Syskon kan berätta om starka, motstridiga känslor. Hat och kärlek om vartannat. En känsla av att bli undanskuffad. Att man alltid ska ha förståelse fastän man inte alltid vill eller orkar. Kärleken…

ARTIKEL: Barn som anhörig

Barn som anhörig Bror är 14 år och han är ett av många barn som lever som anhörig till syskon med NPF. Hans mamma har också en NPF-diagnos och här berättar han hur det är att leva i en familj som på vissa sätt är annorlunda och på andra sätt inte. ”Jag har två syskon som har olika diagnoser och min mamma har också det. Min lillasyster har ADHD och vad de kallar ringa autism och min lillebror har autism. Min mamma har ADHD men det märker jag…

Att vara anhörig

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Skriften är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv…

Stort behov av stöd i vardagen

Förra året gjorde FoU-Södertörn en enkät som skickades till medlemmar i Attention i Södertörnsområdet. Enkäten ställde frågor om vad personer med egen neuropsykiatrisk diagnos eller anhörig med diagnos behöver hjälp med i vardagen och vem som tillgodoser de behov som finns. Det framgår bland annat att behov av hjälp med praktiska sysslor i hemmet och med att kontakta andra är stort bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar….

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

Ska barn den barnpsykiatriska heldygnvården ske hemma eller på institution? Attention har bjudits in till ett stormöte om den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Mötet ordnas av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den 15 maj. Inläggning på sjukhus blir ju inte aktuellt annat än i väldigt svåra situationer som vid ätstörningar, självskador, svår ångestproblematik eller våld, ofta i kombination med en annan psykisk…

Delta i studie från KI om barns utveckling

Nu genomför Karolinska Institutet en studie om barns utveckling. Om du har ett barn som är 10 år eller yngre har du möjlighet att delta. Barnets utveckling påverkas av den tidiga miljön, vilket inkluderar barnets kost och den ammande moderns kost. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning kostfaktorerna kan påverka barnets utveckling.. Resultaten av undersökningen är viktiga för att förstå mer om kopplingarna mellan…

Bilaga om att vara ”Superanhörig”

I det senaste numret av vår medlemstidning följde det med en bilaga med fokus på att vara anhörig. – Att använda en sönderstressad ”Superanhörig” på omslaget tyckte vi verkligen var klockrent. Det är ju inte så att våra anhöriga egentligen vill/orkar konstant agera Superhjältar. Det är ju samhällets brist på stöd som gör att de tvingas in i den här kostymen, säger Nina Norén och Cecilia Brusewitz som är redaktörer för bilagan. I bilagan får vi…

Superanhörig

En skrift -producerad med medel från Allmänna Arvsfonden- där läsaren får möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hur det är att vara anhörig till någon med NPF. Skriften innehåller också bland annat intervjuer med stresspsykologen Bella Stensnäs, bloggaren och föreläsaren Tina Wiman och så får vi veta mer om vad en SIP (Samordnad individuell plan) är. Läs skriften digitalt >> Utgiven: 2014 Redaktörer: Nina Norén…

ARTIKEL: Lillasyster blir ofta prio nr 2

Lillasyster blir ofta prio nummer två Linneas storebror Hugo (9 år) har Asperger och ADHD. Hugo behöver struktur, noga förberedelser och begränsat med stimuli. Linnea (6 år) är social, flexibel och gillar att hitta på saker. Hugo har svårt för fysik kontakt och närhet – i synnerhet med Linnea. Hon däremot vill gärna kramas och vara nära. Att parera syskonen och skapa utrymme för bådas behov och personligheter är en ständigt pågående utmaning…

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Därför har Attention tagit fram ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Materialet kan användas ute i Attentions lokalföreningar såväl som av anhörigkonsulenter. Häftet är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn…

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

Motiga morgnar?

Motiga morgnar? Morgnar blir lätt till kaos. Man kanske har sovit dåligt, hamnar i bråk med föräldrar eller syskon, eller inte hittar sakerna som ska med till skolan. Man skippar frukosten och tappar massa energi, trots att dagen bara har börjat. För oss som har NPF kan det vara extra svårt att få ordning på morgnarna. Här är några tips som kan göra starten på dagen lite lättare. Gör det så enkelt som möjligt för dig. Håll dig till det allra…

Debatt: “Kommuner, ta ert ansvar för de anhöriga!”

Kommunerna ska, enligt socialtjänstlagen, erbjuda stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I praktiken hänger hjälpen ofta på hur mycket den anhöriga själv orkar strida för att få den. Frustrerade, upprörda och slutkörda anhöriga är vardagsmat för oss på Attention. LÄS DEBATTARTIKELN I DAGENS SAMHÄLLE>> Den här veckan är det den nationella anhörigveckan. I spåret av TV-serien “Djävulsdansen” har vi äntligen fått en…