Sökresultat

Hittade 23 sidor med sökordet "syskon"

ARTIKEL: Syskon och syskonrelationer

…psykolog har hon träffat många syskon till barn med NPF. Hon har hållit i syskongrupper, haft enskilda syskonsamtal samt pratat med oroliga föräldrar kring utmaningarna i syskonskapet. – Att vara ur vägen och känna sig bortprioriterad funkar inte för någon människa. Inte heller för ett syskon till ett barn med NPF. Syskonet utan NPF har såklart lika mycket rätt till uppmärksamhet från sina föräldrar som syskonet med NPF, säger Cecilia Bergfors. A…

Syskonskap & NPF – Med fokus på syskon

Syskonrelationer är ofta komplicerade och kan rymma många starka känslor. När NPF finns med i bilden kan det göra syskonrelationen ännu mer komplex. I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper. Ladda ner skriften här >> Syskonskriften är framtagen i Attentions Anhörigsatsning med medel från Socialstyrelsen….

Syskonskapet

…tän man inte alltid vill eller orkar. Kärleken kan också vara stark mellan syskon där någon behöver extra stöd. Vissa syskon kan bli beskyddande och känna att de behöver ta hand om sitt syskon. En del kan jämföra sitt eget liv med sitt syskons och känna en skuld över hur olika de har det. Barn behöver få vuxnas stöd för att sortera och prata om de här känslorna. Man har rätt att känna som man gör. Inga känslor är farliga men kan bli svåra att bära…

ARTIKEL: Barn som anhörig

…för då blir det bara för mycket. När jag ser mina kompisar som har vanliga syskon så kan jag bli avundsjuk. Det verkar vara så enkelt och i vissa fall roligt att vara med sina syskon. Så har ju inte jag det. Jag känner faktiskt ingen som har det som jag och jag brukar inte berätta om hur det är för andra. De kan nog ändå inte riktigt förstå hur det är. Det är ju inte så att jag tycker att det är extraordinärt, jag är van men andra kan nog inte för…

NSPH söker dig som har erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård till fokusgrupper

Är du en ung person, syskon eller vårdnadshavare som har erfarenhet av psykiatrisk barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård? Då söker vi dig till våra fokusgrupper på NSPH, som syftar till att samla in erfarenheter för att förbättra vården. Det kommer anordnas tre fokusgrupper: en för unga som berör deras egna erfarenheter, en för vårdnadshavare och en för syskon som berör deras erfarenheter som anhöriga. Alla fokusgrupperna syftar till att saml…

Bilaga om att vara ”Superanhörig”

…och Cecilia Brusewitz som är redaktörer för bilagan. I bilagan får vi möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hur just deras anhörigroll är. Vi får också veta mer om stress via psykologen Bella Stensnäs. Bloggaren Tina Wiman berättar om styrkan med anhörigforum på nätet, samt att vi tar reda på vad sjutton en SIP är. Om du inte är medlem och ändå vill ha tidningsbilagan så finns den för försäljning för en symbolisk summa i v…

”Det var alltid självklart att jag skulle plugga vidare”

…kolan utan att behöva gå om årskurser. Hon sa alltid till mig och mina två syskon att ”ni får bli vad ni vill, men ni ska studera”. Öppen om diagnosen Det är viktigt för Esra att människor runtomkring henne vet om att hon har en språkstörning. Hon upplever att diagnosen har fått hennes lärare att kommunicera tydligare och försäkra sig om att alla i klassen verkligen förstår vad som sägs och vad de förväntas göra. – Språkstörningen innebär stora ut…

Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

…stigma som ofta är förknippat med detta beteende. Målgruppen är föräldrar, syskon och barn med en trotsproblematik eller utagerande beteende i kombination med ADHD/NPF. – Målet är att skapa fysiska och sociala interaktiva plattformar dit familjer kan vända sig och hämta styrka och utbyta erfarenheter med varandra. Det vi bygger upp ska ses som ett komplement eller alternativ till professionella insatser från barnpsykiatri, familjehälsan och övrig…

Trots allt!

…stigma som ofta är förknippat med detta beteende. Målgrupp Vårdnadshavare, syskon och barn med en trotsproblematik/utagerande beteende. Sekundära målgrupper Profession, myndigheter och andra som möter dessa barn och familjer i vardagen. Attentions föreningar och nätverk, projektets partners och nätverk. Media och journalister med intresse för vård- och sociala frågor. Mål Att etablera både fysiska och sociala interaktiva plattformar dit familjer s…

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Bli årsprenumerant Genom att bli medlem i Attention så får man en årsprenumeration på Tidningen Attention. Du…

Stort behov av stöd i vardagen

…r i tid, inte skickat in efterfrågade intyg eller missat inbokade möten. Resultaten visar också att flera som har stora behov för att få vardagen att fungera får mycket hjälp av föräldrar, syskon eller partner. Studien tydliggör på så sätt det informella och obetalda arbete som många anhöriga bidrar med. Läs mer på www.FoU-Sodertorn.se    …

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

…är att man i så liten utsträckning nämner föräldrarna eller för den delen syskon i det som skrivs av vårdens experter. Mycket märkligt tycker jag. Så är det ju inte alls inom annan barnsjukvård. Där är det ju snarare regel än undantag att man gör det möjligt för familjen att stötta sitt barn. Man kan inte låta bli att undra varför det råder helt andra regler för familjer där ett barn behöver hjälp av psykiatrin. En annan fundering är förstås om i…

Delta i studie från KI om barns utveckling

…armsystemet och centrala nervsystemet, samt om dessa kan vara viktiga även när det gäller autismspektrumtillstånd (AST). Har du ett barn – med eller utan autismspektrumtillstånd – som är 10 år eller yngre som dessutom har ett syskon är du välkommen att delta i studien. Webbenkäten tar ca 60 minuter och som tack för din medverkan får du ett superpresentkort på 200 kr. För inloggningsuppgifter till enkäten kontakta: varvara.sjolander.gogulan@ki.se  …

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

…ftet är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Förhoppningen är att både Attentions lokalföreningar och anhörigkonsulenter runtomkring i Sverige ska anordna samtalsgrupper eller olika tematräffar utifrån materialet. Du som enskild förälder kan också höra av dig till lokalföreningarna eller anhörigkons…

Superanhörig

…krift -producerad med medel från Allmänna Arvsfonden- där läsaren får möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hur det är att vara anhörig till någon med NPF. Skriften innehåller också bland annat intervjuer med stresspsykologen Bella Stensnäs, bloggaren och föreläsaren Tina Wiman och så får vi veta mer om vad en SIP (Samordnad individuell plan) är. Läs skriften digitalt >> Utgiven: 2014 Redaktörer: Nina Norén och Cecilia Bru…