Sökresultat

Hittade 18 sidor med sökordet "syskon"

ARTIKEL: Syskon och syskonrelationer

…psykolog har hon träffat många syskon till barn med NPF. Hon har hållit i syskongrupper, haft enskilda syskonsamtal samt pratat med oroliga föräldrar kring utmaningarna i syskonskapet. – Att vara ur vägen och känna sig bortprioriterad funkar inte för någon människa. Inte heller för ett syskon till ett barn med NPF. Syskonet utan NPF har såklart lika mycket rätt till uppmärksamhet från sina föräldrar som syskonet med NPF, säger Cecilia Bergfors. A…

Syskonskap & NPF – Med fokus på syskon

Syskonrelationer är ofta komplicerade och kan rymma många starka känslor. När NPF finns med i bilden kan det göra syskonrelationen ännu mer komplex. I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper. Ladda ner skriften här >> Syskonskriften är framtagen i Attentions Anhörigsatsning med medel från Socialstyrelsen….

Syskonskapet

…tän man inte alltid vill eller orkar. Kärleken kan också vara stark mellan syskon där någon behöver extra stöd. Vissa syskon kan bli beskyddande och känna att de behöver ta hand om sitt syskon. En del kan jämföra sitt eget liv med sitt syskons och känna en skuld över hur olika de har det. Barn behöver få vuxnas stöd för att sortera och prata om de här känslorna. Man har rätt att känna som man gör. Inga känslor är farliga men kan bli svåra att bära…

ARTIKEL: Barn som anhörig

…för då blir det bara för mycket. När jag ser mina kompisar som har vanliga syskon så kan jag bli avundsjuk. Det verkar vara så enkelt och i vissa fall roligt att vara med sina syskon. Så har ju inte jag det. Jag känner faktiskt ingen som har det som jag och jag brukar inte berätta om hur det är för andra. De kan nog ändå inte riktigt förstå hur det är. Det är ju inte så att jag tycker att det är extraordinärt, jag är van men andra kan nog inte för…

Att vara anhörig

…ften är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer lite olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i gru…

Stort behov av stöd i vardagen

…ningar i tid, inte skickat in efterfrågade intyg eller missat inbokade möten. Resultaten visar också att flera som har stora behov för att få vardagen att fungera får mycket hjälp av föräldrar, syskon eller partner. Studien tydliggör på så sätt det informella och obetalda arbete som många anhöriga bidrar med. Läs mer på www.FoU-Sodertorn.se    …

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

…är att man i så liten utsträckning nämner föräldrarna eller för den delen syskon i det som skrivs av vårdens experter. Mycket märkligt tycker jag. Så är det ju inte alls inom annan barnsjukvård. Där är det ju snarare regel än undantag att man gör det möjligt för familjen att stötta sitt barn. Man kan inte låta bli att undra varför det råder helt andra regler för familjer där ett barn behöver hjälp av psykiatrin. En annan fundering är förstås om i…

Delta i studie från KI om barns utveckling

…t och centrala nervsystemet, samt om dessa kan vara viktiga även när det gäller autismspektrumtillstånd (AST). Har du ett barn – med eller utan autismspektrumtillstånd – som är 10 år eller yngre som dessutom har ett syskon är du välkommen att delta i studien. Webbenkäten tar ca 60 minuter och som tack för din medverkan får du ett superpresentkort på 200 kr. För inloggningsuppgifter till enkäten kontakta: varvara.sjolander.gogulan@ki.se…

Bilaga om att vara ”Superanhörig”

…och Cecilia Brusewitz som är redaktörer för bilagan. I bilagan får vi möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hur just deras anhörigroll är. Vi får också veta mer om stress via psykologen Bella Stensnäs. Bloggaren Tina Wiman berättar om styrkan med anhörigforum på nätet, samt att vi tar reda på vad sjutton en SIP är. Om du inte är medlem och ändå vill ha tidningsbilagan så finns den för försäljning för en symbolisk summa i v…

Superanhörig

…krift -producerad med medel från Allmänna Arvsfonden- där läsaren får möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hur det är att vara anhörig till någon med NPF. Skriften innehåller också bland annat intervjuer med stresspsykologen Bella Stensnäs, bloggaren och föreläsaren Tina Wiman och så får vi veta mer om vad en SIP (Samordnad individuell plan) är. Läs skriften digitalt >> Utgiven: 2014 Redaktörer: Nina Norén och Cecil…

ARTIKEL: Lillasyster blir ofta prio nr 2

…n”. Det är jag faktiskt oerhört glad för. Foton på pussandes och kramandes syskon på Facebook är något Helene berättar att hon tycker är jobbigt. Linnea kan ägna mycket tid åt att skriva och dekorera små pappershjärtan med kärleksbudskap till sin älskade storebror. Han tar emot hennes fina gåvor det utan ens ett tack. Försök till kramar och närhet slutar ofta med ett stelt avståndstagande eller i värsta fall en smäll berättar Helene lite sorgset….

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

…ftet är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Förhoppningen är att både Attentions lokalföreningar och anhörigkonsulenter runtomkring i Sverige ska anordna samtalsgrupper eller olika tematräffar utifrån materialet. Du som enskild förälder kan också höra av dig till lokalföreningarna eller anhörigkons…

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

Motiga morgnar?

…till kaos. Man kanske har sovit dåligt, hamnar i bråk med föräldrar eller syskon, eller inte hittar sakerna som ska med till skolan. Man skippar frukosten och tappar massa energi, trots att dagen bara har börjat. För oss som har NPF kan det vara extra svårt att få ordning på morgnarna. Här är några tips som kan göra starten på dagen lite lättare. Gör det så enkelt som möjligt för dig. Håll dig till det allra viktigaste som måste göras. Packa skol…

Debatt: “Kommuner, ta ert ansvar för de anhöriga!”

…dförande Anki Sandberg. medlemskontakter vet vi att stödet till föräldrar, syskon och andra anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har stora brister. Stödinsatser hänger på de anhöriga Frustrerade, upprörda och slutkörda anhöriga är vardagsmat inom Attention. Stödet till den familjemedlem som behöver hjälp hänger ofta på att de anhöriga själva orkar strida för det. Många kämpar hårt för att få tillgång till det s…