Adhd och autism har ingen ålder. Ålder borde inte heller påverka hur vi ser varandra. Du som arbetar med att möta äldre i arbetet kan bidra till mänskligare möten genom att lära dig mer om äldre med adhd och autism.

Microkurs om äldre & NPF

Microutbildning som består av fakta, filmer, reflektioner och tips. Kursen tar ca. 10 minuter att genomföra och är anpassad för mobilen.

Workshop för grupper

Ladda ner vår 45 min långa Workshop för grupper. Workshopen är enkel att hålla och innehåller fakta, filmer, reflektioner och övningar för grupp och verksamhet. Formatet för workshopen är power point.


CHECKLISTOR INFÖR MÖTET MED ÄLDRE


FAKTABLAD

Symptom & konsekvenser

I de här faktabladen listar vi områden som kan bli mer utmanande när man är äldre och har adhd och autism.

Ladda ner om adhd

Ladda ner om autism

GUIDE – För medarbetare

När du möter mig

Läs och ladda ner listan “När du möter mig”. Den förklarar – utifrån de äldre själva – vad de vill att man tänker på i mötet med dem.

Läs och ladda ner listan


FILMER MED PROFFESSIONEN

Intervju med psykologen Taina Lehtonen

I den här filmen pratar neuropsykologen Taina Lehtonen om hur det kan vara att åldras med NPF och vikten av att vård och omsorg ger rätt behandling till de äldre.

Intervju med forskaren Lisa Thorell

I den här filmen får vi träffa Lisa Thorell som är forskare på Karolinska Institutet. Thorell har i sin forskning fokuserat på adhd och hela livsspannet.  

Intervju med psykiatrikern Olle Hollertz

Ett samtal mellan Äldrelyftets Kajsa Edman och psykiatrikern Olle Hollertz om att åldras med NPF och upptäcka sin diagnos sent i livet.

Bakom beroendet – Riskbruk och beroende hos äldre

I den här filmen pratar vi både med professionen och en person med egen erfarenhet om beroende och riskbruk hos äldre med adhd.

Se kortare trailer.


Enkätrapport med 467 röster från äldre med NPF

Äldre med NPF har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos – röster om NPF och åldrande” berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.

Läs rapporten i sin helhet

Läs en lättläst variant av rapporten

Läs bok om äldre och NPF

I boken Livsberättelser om adhd och autism berättar tretton personer hur det är att få en NPF-diagnos på äldre dar. Deras berättelser följs upp av experterna Lotta Borg Skoglund, Susanne Rolfner Suvanto, Taina Lehtonen och Magnus Werner. 

 Boken vänder sig till dig med egen NPF-diagnos, till dig med misstanke om egen diagnos, till närstående och till dig som möter äldre med npf i ditt yrkesliv. 

Beställ boken här!

Läs mer om boken i produktbladet från förlaget

Läs ett smakprov ur boken

Psst…Livsberättelser om adhd och autism finns även som ljudbok. Du hittar den på vanliga ljudboksappar.

HJÄLP OSS SPRIDA VÅRT ÄLDREMATERIAL

Attention vill att kunskapen om äldre med adhd och autism når så många som möjligt. Vi har därför tagit fram vykort, roll-ups och posters som är enkla att ladda ner och skriva ut.

Beställ vykort

Vi har tagit fram vykort som du kan beställa max. 10 ex via Äldrelyftets projektledare. Maila din beställning till: annika.schmalensee@attention.se