Idag, den 13 maj, hölls Attentions förbundsstämma digitalt. Där fattade lokalföreningarnas representanter beslut om förbundets framtida verksamhet och valde en styrelse för de kommande två åren.

På stämman deltog 43 ombud från våra lokalföreningar och under dagen fattades många viktiga beslut. Mötet var digitalt, men präglades ändå av stort engagemang och givande diskussioner. 

Val av ny förbundsstyrelse

Ombuden valde in tre nya styrelsemedlemmar och gav Anki Sandberg fortsatt förtroende som förbundsordförande.

– Jag är glad över stämmans förtroende att välja om mig till ordförande. Det finns väldigt många viktiga frågor där Attention kan påverka. Jag har ambitionen att tillsammans med styrelsen, föreningarna och kansliet åstadkomma nödvändiga förändringar för våra medlemmar, sa Anki Sandberg.

Våra nytillskott i styrelsen är Elisabeth Fernell, Stockholms län, som går direkt in som ordinarie ledamot samt Jessica Stigsdotter Axberg, Uppsala län och Otto von Arnold, Skåne län, på suppleantplatser.

Beslut på stämman

Det blev bra diskussioner angående de motioner som kommit in. De behandlades huvudsakligen i enlighet med framlagda förslag, med några ändringar och medskick till förbundsstyrelsen att ta till vara i det fortsatta arbetet.

Bland besluten som fattades på stämman fanns hjärtefrågor som väckte extra stort engagemang hos ombuden. Attention ska bland annat ta fram en plattform för vårt fortsatta arbete med äldrefrågor.

Under stämman fastställdes också verksamhetsplanen för 2023-2024. Riksförbundets arbete omfattar fyra huvudområden: intressepolitisk påverkan, informations- och kunskapsspridning, föreningsutveckling och utvecklingsarbete via våra projekt.

Uttalande om BUP-köer

På stämman antogs också ett intressepolitiskt uttalande om att det måste göras något åt de långa BUP-köerna. Väntetiderna fortsätter öka och under tiden mår de drabbade familjerna allt sämre. Attention har ett pågående BUP-upprop som har undertecknats av mer än 15 000 personer. I uttalandet uppmanar Attention regeringen och ansvarig minister tar den växande psykiska ohälsan hos barn och unga på allvar och lyfter förslag på förbättringar som bör ske.

Här kan du se Attentions nya styrelse, valberedning och revisorer

Läs Attentions intressepolitiska uttalande om BUP-köer

Nya förbundsstyrelsen från vänster: Lena Björklund Olofsson, Västerbotten län, Anki Sandberg, Stockholms län, Anders Noreliusson, Gävleborgs län, Eric Donell, Uppsala län, Rigmor Gunnarsson, Västra Götaland, Elisabeth Odalen Bjord, Värmlands län, Cecilia Ingard Uppsala län och Inger Nilsson, Skåne län. På bilden saknas Elisabeth Fernell, Stockholms län, Jessica Stigsdotter Axberg, Uppsala län och Otto von Arnold, Skåne län.

Under stämman avtackades tidigare styrelsemedlemmen Jiang Millington, Stockholms län och suppleant Birgitta Nordfors Johansson, Stockholms län, för sina fantastiska insatser.