Runt 30 000 barn och unga är samhällsplacerade i Sverige i dag. Barn med autism och adhd är kraftigt överrepresenterade i den gruppen. Ung dialog är ett projekt om och med samhällsplacerade barn och unga med NPF. I går avslutades det treåriga arvsfondsprojektet som syftar till ökad delaktighet för ungdomarna och ökad kunskap för samhällsaktörerna. 

Projektet Ung Dialog har låtit de unga själva komma till tals. Även på slutkonferensen var de unga i centrum och delade sina livsberättelser. 

I publiken satt samarbetspartners, barnrättsorganisationer, myndigheter och andra som vill göra livet lite bättre för placerade barn med NPF.  

Läs mer om projektet och ta del av allt material som har tagits fram inom Ung dialog här

På bilden till vänster: Olivia, Diliyar, Noah och Matilda.