I juni 2020 startade Riksförbundet Attention arvsfondsprojekt Ung Dialog. Projektet ska under tre år arbeta för att placerade barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Rapporten “Var ska jag hamna?”

Rapport med 100 röster från placerade barn och unga med NPF

Barn och unga med NPF är överrepresenterade och särskilt utsatta inom samhällsvården.

Utifrån vad de unga själva tycker är viktigt har vi valt att i rapporten beröra följande fyra områden: Relationer, Bli lyssnad på, Trygghet samt Stöd och bemötande utifrån min NPF. Vi hoppas att de ungas berättelser och deras egna konstruktiva idéer om hur de kan få det bättre kan inspirera dig som läser att bidra till förbättring på olika sätt.

Se sammanfattande film om rapporten

Tänkvärt när du möter placerade barn och unga

En sammanfattning på önskemål från placerade barn och unga med NPF m vad de önskar av dig som vuxen.

När du möter mig är en påminnelse till dig som möter placerade barn och unga i din yrkesroll.


Podden placerad

I podcastserien ”Placerad” hör du sex ungdomar berätta om sina erfarenheter från samhällsvården. Det är berättelser om missförhållanden, bristande stöd och bemötande, men även historier om när det faktiskt har fungerat.

Placerad finns där poddar finns!


Ungas röster

Lauras berättelse om när samhället är förälder
Matildas berättelse om att vara placerad och ha autism
Lauras berättelse om mötet med soc

Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén & Ung dialog

Föreläsningen handlar om NPF med fokus på HVB och ungdomsvård. I föreläsningen möter du Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare och Fanny Eklund, projektledare för Ung dialog.

Berättelser från projektet

Att bo på HVB – En plåga eller räddning?

Varje år placeras över 30 000 barn i Sverige. Bland dessa finns det en överrepresentation av barn med NPF såsom adhd och autism. Trots det saknas det kunskap och vårdformer inom stora delar av samhällsvården för hur man möter barn med NPF. Men när fungerar det på HVB? Vi frågade Adam, Kevin och Sara, som har NPF och egna erfarenheter av att vara placerade på HVB.

Andrés tuffa kamp

Mitt namn är André och jag är 28 år. Jag har levt i djupet av ett liv jag inte trodde att jag skulle överleva. Min uppväxt var destruktiv redan från början och jag har sedan tagit mig igenom drog- och alkoholmissbruk, behandlingshem, dåliga erfarenheter av familjehem, övergrepp och självskadebeteende

Kevins berättelse – om två olika HVB

Kevin är 20 år och går på folkhögskola. Han drömmer om att arbeta som rymdingenjör. När vi träffar Kevin så är det för att han vill berätta sin historia av att ha varit placerad på två olika HVB, varav ett höll på att ta livet av honom och det andra fick sopa upp resterna av vad som fanns kvar och bygga upp honom på nytt. Det är nu tre år sedan Kevin flyttade hem igen och han förstår inte riktigt varför han blev placerad från första början.

Saras berättelse – det goda mötet

Sara blev placerad på HVB när hon var 14 år och kommer inte ens ihåg hur många socialsekreterare hon har haft. De har bytt arbetsplats eller tjänst på grund av organisatoriska skäl eller för att Sara har blivit förbannad för de har sagt fel sak vid fel tillfälle. Till exempel så har ett flertal socialsekreterare kommenterat Saras beteende och hotat henne med att bli placerad på SiS. Hur skulle hon bete sig?


Har du NPF och erfarenhet av att vara placerad?

Bli då en del av Ung dialogs expertgrupp som består av ungdomar med NPF som är eller har erfarenhet av att vara placerade. 

Gruppen träffas digitalt där vi har gruppsamtal för att diskutera hur man kan göra det bättre i samhällsvården utifrån olika teman och frågeställningar. Som tack får du ett superpresentkort värt 250 kr per tillfälle!

Kontaktuppgifter till projektet

Jacqueline Treschow

Projektkommunikatör Ung Dialog jacqueline.treschow@attention.se
070-289 88 58

Fanny Eklund

Projektledare Ung Dialog
fanny.eklund@attention.se
079- 060 797 9