I juni 2020 startade Riksförbundet Attention arvsfondsprojekt Ung Dialog. Projektet ska under tre år arbeta för att placerade barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Rapporten “Vad är det för fel på dig?”

Om tjejer med NPF på SiS

Tjejerna på statens särskilda ungdomshem (SiS) är en särskilt utsatt grupp och trots att över hälften av alla tjejer på SiS har NPF så saknas det kunskap och resurser inom institutionerna för att möta gruppens behov.

Rapporten består av Livs, Olivias och Stellas berättelser om att vara placerad på SiS och expertutlåtanden från forskare och praktiker från olika fält.

Podden Placerad

I podcastserien ”Placerad” hör du sex ungdomar berätta om sina erfarenheter från samhällsvården. Det är berättelser om missförhållanden, bristande stöd och bemötande, men även historier om när det faktiskt har fungerat.

Placerad finns där poddar finns!

Utbildning om NPF för HVB-hem

Ung dialog lanserar webbutbildning riktad till dig som arbetar på HVB-hem och möter barn och unga med NPF.

Utbildningen består av 13 moduler och syftar till att ge ökad kunskap och förståelse om NPF. Utbildningen ger både teoretisk kunskap och praktiska verktyg, i kombination med reflektion så att vi tillsammans kan utveckla ett gemensamt professionellt förhållningssätt.

Familjehemsutbildning om NPF

Ung dialog lanserar webbutbildning riktad till dig som är familjehem som tar emot barn och unga med NPF.

Utbildningen består av 5 moduler och syftar till att ge ökad kunskap och förståelse om NPF. Tanken är också att utrusta dig med goda strategier och verktyg för att spara din egen ork och öka välmåendet i din familj.

Psst.. Vi har även en studiecirkel för familjehem om NPF.

Rapport: Var ska jag hamna?

100 röster från placerade barn med NPF

Barn och unga med NPF är överrepresenterade och särskilt utsatta inom samhällsvården.

Vi hoppas att de ungas berättelser och deras egna konstruktiva idéer om hur de kan få det bättre kan inspirera dig som läser att bidra till förbättring på olika sätt.

Ny rapport: Bry dig!

Ung dialog har bistått den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) med rapporten “Bry dig!” med röster om våld från placerade unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Checklistor för soc

Projekt Ung dialogs expertgrupp bestående av unga med NPF och erfarenhet av placering har tagit fram checklistor för dig som arbetar inom socialtjänst som möter barn och unga med NPF.

Bemötande som gör skillnad!

Det här är Lauras och Matildas berättelse om bemötande som gör skillnad.

Olivias berättelse om SiS

Olivias berättelse om att vara tvångsplacerad på statens särskilda ungdomshem, SiS.

Webbinar: Tjejer med NPF på SiS

Hör ett lösningsfokuserat samtal med Bo Hejlskov Elvén, psykolog, Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete och Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi om hur vi kan göra det bättre för tjejer med NPF på SiS.

Rapporten “Var ska jag hamna?”


Stella & Fanny om tjejer med NPF på SiS

Stella Österling, med egen erfarenhet som placerad och Fanny Eklund, projektledare för Ung dialog gästar NSPH:s podcast kafferast i kunskapsfabriken. Hör ett berörande samtal om hur det är att vara tjej med NPF och placerad på SiS.

Tänkvärt när du möter placerade barn och unga

En sammanfattning på önskemål från placerade barn och unga med NPF m vad de önskar av dig som vuxen.

När du möter mig är en påminnelse till dig som möter placerade barn och unga i din yrkesroll.

Ung dialogs panelsamtal på SVT

Nu kan du se Attentions projekt Ung dialogs panelsamtal från Almedalen på SVT. Det är panelsamtal om hur barn med adhd och autism är en särskilt utsatt grupp inom samhällsvården. 


Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén & Ung dialog

Föreläsningen handlar om NPF med fokus på HVB och ungdomsvård. I föreläsningen möter du Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare och Fanny Eklund, projektledare för Ung dialog.

Ungas röster

Lauras berättelse om när samhället är förälder
Matildas berättelse om att vara placerad och ha autism
Lauras berättelse om mötet med soc
Olivias berättelse om att vara placerad på SiS
Olivias berättelse om vägen till SiS
Olivias berättelse om våldet på SiS
Olivias berättelse om bemötandet på SiS

Berättelser från projektet

“Bestulen på julen”

Liv tänder ljus för barnen som inte får någon julstrumpa eller klappar. Hon minns när hon satt ”inlåst på hemmet” och frågade efter tomten – åren när hon blev bestulen på julen. 

Att bo på HVB – En plåga eller räddning?

Varje år placeras över 30 000 barn i Sverige. Bland dessa finns det en överrepresentation av barn med NPF såsom adhd och autism. Trots det saknas det kunskap och vårdformer inom stora delar av samhällsvården för hur man möter barn med NPF. Men när fungerar det på HVB? Vi frågade Adam, Kevin och Sara, som har NPF och egna erfarenheter av att vara placerade på HVB.

Andrés tuffa kamp

Mitt namn är André och jag är 28 år. Jag har levt i djupet av ett liv jag inte trodde att jag skulle överleva. Min uppväxt var destruktiv redan från början och jag har sedan tagit mig igenom drog- och alkoholmissbruk, behandlingshem, dåliga erfarenheter av familjehem, övergrepp och självskadebeteende

Kevins berättelse – om två olika HVB

Kevin är 20 år och går på folkhögskola. Han drömmer om att arbeta som rymdingenjör. När vi träffar Kevin så är det för att han vill berätta sin historia av att ha varit placerad på två olika HVB, varav ett höll på att ta livet av honom och det andra fick sopa upp resterna av vad som fanns kvar och bygga upp honom på nytt. Det är nu tre år sedan Kevin flyttade hem igen och han förstår inte riktigt varför han blev placerad från första början.

Saras berättelse – det goda mötet

Sara blev placerad på HVB när hon var 14 år och kommer inte ens ihåg hur många socialsekreterare hon har haft. De har bytt arbetsplats eller tjänst på grund av organisatoriska skäl eller för att Sara har blivit förbannad för de har sagt fel sak vid fel tillfälle. Till exempel så har ett flertal socialsekreterare kommenterat Saras beteende och hotat henne med att bli placerad på SiS. Hur skulle hon bete sig?


Har du NPF och erfarenhet av att vara placerad?

Bli då en del av Ung dialogs expertgrupp som består av ungdomar med NPF som är eller har erfarenhet av att vara placerade. 

Gruppen träffas digitalt där vi har gruppsamtal för att diskutera hur man kan göra det bättre i samhällsvården utifrån olika teman och frågeställningar. Som tack får du ett superpresentkort värt 250 kr per tillfälle!

Kontaktuppgifter till projektet

Jacqueline Treschow

Projektkommunikatör Ung Dialog jacqueline.treschow@attention.se
070-289 88 58

Fanny Eklund

Projektledare Ung Dialog
fanny.eklund@attention.se
079- 060 797 9