Sökresultat

Hittade 65 sidor med sökordet "anhörig"

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

…ch deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Sammanfattning Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen t…

Inflytande och delaktighet

…nisationer arbetar för ökat inflytande. Attention arbetar för att: Synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller att vara anhörig. Brukar- och inflytanderåd ska få mer att säga till om och på så sätt förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga. Vårdformer och behandlingsmetoder ska utformas så att de stärker individens inflytande över sin egen behandling. Tvång får bara användas när alla a…

Familjelyftet föreläser på inspirationsdagen för anhörigstöd

…ett innehållsrikt program, bestående av föreläsare från anhöriga som berätta om egna erfarenheter till experter, tjänstemän och yrkesverksamma inom området. Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet var en av föreläsarna, och tog tillfället i akt att lyfta hur Sverige kan förbättra anhörigstödet utifrån att belysa hur det är att vara anhörig med egen funktionsnedsättning. Dagen vände sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handlägg…

Du är också viktigast – Om föräldraskap, stress och ASD/Aspergers syndrom

Skriften riktar sig till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom. Ur ett föräldraperspektiv kan du bland annat ta del av information om diagnosen och hur man som förälder kan påverkas. Innehåll: Till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom ASD/Aspergers syndrom – ur ett föräldraperspektiv Vad är ASD/Aspergers syndrom? Helhetssyn på människan Våra sociala nätverk Stress Beröring Kriser kan leda till utveckli…

NSPH söker dig som har erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård till fokusgrupper

…, en för vårdnadshavare och en för syskon som berör deras erfarenheter som anhöriga. Alla fokusgrupperna syftar till att samla in erfarenheter för att förbättra vården. Du kan välja att vara anonym, då du inte behöver säga ditt efternamn om du inte vill, och all information från fokusgruppen hålls anonym i våra anteckningar. Fokusgrupperna leds av Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg tillsammans med en som antecknar. Under fokusgruppe…

Film när Familjelyftet föreläser om stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning

…iljelyftet var en av föreläsarna på inspirationsdagen för anhörigstöd som arrangerades av NSPH, NKA, Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan. NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga tog tillfället i akt att filma Gunnars föreläsning om hur det är att vara anhörig och samtidigt ha en egen funktionsnedsättning. Du kan se föreläsningen här…

Enkät om flickor/kvinnor med NPF

…p som är viktigt för vårt arbete och gör det lättare för oss att nå fram till beslutsfattare och som stärker vårt påverkansarbete. Sista svarsdag är den 17e maj. Du svarar självklart anonymt. Du har möjlighet att svara på enkäten flera gånger om du svarar för fler anhöriga eller själv har NPF och även har anhöriga med NPF. Enkäten omfattar 13-20 frågor (beroende på hur du svarar) och vi ber dig svara på samtliga så utförligt du kan. SVARA PÅ ENKÄT…

Hallå där Fanny Eklund, ny projektledare på Attention!

…amnade du på Attention? Jag har länge haft koll på Attention, jag är själv anhörig och har NPF i min familj. Det som berör mig mycket med NPF är att det verkligen är en osynlig funktionsnedsättning. Samtidigt som man kan vara brilliant på sitt jobb eller hobby kan man ha jättesvårt för annat, som att få ihop vardag och familjeliv. Livet blir en berg- och dalbana och ofta saknas både stöd, kunskap och förståelse från omvärlden. Så när tjänsten som…

Dina erfarenheter är viktiga för oss!

…tt ett helt nytt fokusområde för Riksförbundet Attention. Vi ger oss nyfiket i kast med detta, men kommer inte komma någonstans i projektet utan personliga berättelserna och upplevelserna. Inledningsvis söker vi med ljus och lykta primärt efter äldre personer med ADHD – sekundärt efter deras anhöriga. Med tanke på hur låg nivå av diagnosticerade äldre med ADHD som finns, så utökar vi sökgruppen till att också gälla äldre med en tydlig ADHD-problem…

Hallå där projektledaren i Äldrelyftet!

…et? Viktigast för mig nu är att träffa personer med egen erfarenhet, eller anhöriga. Sen får vi se hur vi tillsammans kan arbeta för god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället, med information och olika verktyg. DINA ERFARENHETER ÄR VÄRDEFULLA! Är du 60-75 år och har erfarenhet av ADHD, som egen diagnos eller som anhörig – kontakta Annika ! Hör gärna även av dig om du har frågor eller funderingar kring projektet. Kontakt: annika.schmalensee…

Den lyhörda storasystern

…teter, åker kollektivtrafik och handlar själv. – Han har ett gott liv. Som anhörig har jag ibland varit ifrågasättande gentemot personalen som arbetar med min bror. Men det handlar om att jag vill värna hans bästa och försäkra mig om att han har det bra. Anpassningar, lågaffektivt bemötande och förutsägbarhet är nycklarna för ett fungerande liv för min bror än idag – och för många andra med liknande diagnoser. De är båda i trettioårsåldern, men ro…

Barn berättar om hur det är att ha förälder med NPF-diagnos

…Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga – har skapat en filmserie där barn och unga berättar om hur det är att vara anhörig. Se och lyssna på Mathildas berättelse om att ha en mamma med ADHD eller hur det var för Sohpie och hennes mamma under några svåra år och hur de nu försöker ta igen det de saknat allra mest. Titta på filmerna och läs mer om Nka…

Nytt kunskapsstöd om stöd till anhöriga

…ett stöd i arbetsgruppens arbete med att driva på anhörigarbetet i kommuner och landsting. Den är utgiven i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka och kampanjen (H)järnkoll. Länk till NSPH:s anhörigskrift  …

Fakta & tips

…Fakta, skrifter & tips Här kan du bläddra i några av de skrifter och artiklar Attention tagit fram med fokus på föräldrar och skola. Du kan också surfa in på Attentions anhörigportal där du hittar fler artiklar med fokus på just föräldrar….

Premiär för filmen Mamman & Hoppet om förståelse

…en känsla av håglöshet. I den sista filmen i serien om hur det är att vara anhörig till barn med NPF, får vi träffa Rose-Marie och hennes dotter Maja. Maja har ADHD med språkstörning – en kombination som kan bli väldigt kämpig, särskilt i skolarbetet. Det blir också extra jobbigt när omgivningen är ifrågasättande och dömande. Det är inte helt ovanligt att Rose-Marie får höra att hon borde ha mer disciplin över Maja och att hon borde vara stängare….