Sökresultat

Hittade 59 sidor med sökordet "anhörig"

Remissvar på utredningen ”Sänkta trösklar – högt i tak” (SOU 2012:31)

…ch deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Sammanfattning Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen t…

Inflytande och delaktighet

…nisationer arbetar för ökat inflytande. Attention arbetar för att: Synliggöra för politiker, myndigheter och beslutsfattare hur det är att leva med NPF eller att vara anhörig. Brukar- och inflytanderåd ska få mer att säga till om och på så sätt förbättra vården och bemötandet av patienter och anhöriga. Vårdformer och behandlingsmetoder ska utformas så att de stärker individens inflytande över sin egen behandling. Tvång får bara användas när alla a…

Hem

…https://issuu.com/familjelyftet/docs/att_2020_02_web_sidor   https://attention.se/produkt/sa-har-fa-skolan-att-funka/…

NSPH söker dig som har erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård till fokusgrupper

…, en för vårdnadshavare och en för syskon som berör deras erfarenheter som anhöriga. Alla fokusgrupperna syftar till att samla in erfarenheter för att förbättra vården. Du kan välja att vara anonym, då du inte behöver säga ditt efternamn om du inte vill, och all information från fokusgruppen hålls anonym i våra anteckningar. Fokusgrupperna leds av Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg tillsammans med en som antecknar. Under fokusgruppe…

Familjelyftet föreläser på inspirationsdagen för anhörigstöd

…ett innehållsrikt program, bestående av föreläsare från anhöriga som berätta om egna erfarenheter till experter, tjänstemän och yrkesverksamma inom området. Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet var en av föreläsarna, och tog tillfället i akt att lyfta hur Sverige kan förbättra anhörigstödet utifrån att belysa hur det är att vara anhörig med egen funktionsnedsättning. Dagen vände sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handlägg…

Film när Familjelyftet föreläser om stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning

…iljelyftet var en av föreläsarna på inspirationsdagen för anhörigstöd som arrangerades av NSPH, NKA, Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan. NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga tog tillfället i akt att filma Gunnars föreläsning om hur det är att vara anhörig och samtidigt ha en egen funktionsnedsättning. Du kan se föreläsningen här…

Enkät om flickor/kvinnor med NPF

…p som är viktigt för vårt arbete och gör det lättare för oss att nå fram till beslutsfattare och som stärker vårt påverkansarbete. Sista svarsdag är den 17e maj. Du svarar självklart anonymt. Du har möjlighet att svara på enkäten flera gånger om du svarar för fler anhöriga eller själv har NPF och även har anhöriga med NPF. Enkäten omfattar 13-20 frågor (beroende på hur du svarar) och vi ber dig svara på samtliga så utförligt du kan. SVARA PÅ ENKÄT…

Premiär för filmen Mamman & Hoppet om förståelse

…en känsla av håglöshet. I den sista filmen i serien om hur det är att vara anhörig till barn med NPF, får vi träffa Rose-Marie och hennes dotter Maja. Maja har ADHD med språkstörning – en kombination som kan bli väldigt kämpig, särskilt i skolarbetet. Det blir också extra jobbigt när omgivningen är ifrågasättande och dömande. Det är inte helt ovanligt att Rose-Marie får höra att hon borde ha mer disciplin över Maja och att hon borde vara stängare….

Barn berättar om hur det är att ha förälder med NPF-diagnos

…Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga – har skapat en filmserie där barn och unga berättar om hur det är att vara anhörig. Se och lyssna på Mathildas berättelse om att ha en mamma med ADHD eller hur det var för Sohpie och hennes mamma under några svåra år och hur de nu försöker ta igen det de saknat allra mest. Titta på filmerna och läs mer om Nka…

Fakta & tips

…Fakta, skrifter & tips Här kan du bläddra i några av de skrifter och artiklar Attention tagit fram med fokus på föräldrar och skola. Du kan också surfa in på Attentions anhörigportal där du hittar fler artiklar med fokus på just föräldrar….

Bilaga om att vara ”Superanhörig”

…ilaga med fokus på att vara anhörig. – Att använda en sönderstressad ”Superanhörig” på omslaget tyckte vi verkligen var klockrent. Det är ju inte så att våra anhöriga egentligen vill/orkar konstant agera Superhjältar. Det är ju samhällets brist på stöd som gör att de tvingas in i den här kostymen, säger Nina Norén och Cecilia Brusewitz som är redaktörer för bilagan. I bilagan får vi möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hu…

Svenska staten

…ektionen Arbetsförmedlingen…

Syskonskap & NPF – Med fokus på syskon

…Syskonrelationer är ofta komplicerade och kan rymma många starka känslor. När NPF finns med i bilden kan det göra syskonrelationen ännu mer komplex. I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper. Ladda ner skriften här >> Syskonskriften är framtagen i Attentions Anhörigsatsning med medel från Socialstyrelsen….

MFD bjuder in till dialogmöte om färdtjänsten

…när, eller som beställare av färdtjänst – till sitt barn eller någon annan anhörig. Dialogmötena är upplagda som diskussioner i mindre grupper. Deltagarna kan välja mellan möten för barn och föräldrar, ungdomar, vuxna och pensionärer. Målsättningen är också att få så stor nationell representation som möjligt på mötena, alltså inte bara färdtjänstresenärer från Stockholm. Personer som vill delta kan anmäla sig direkt till MFD. Av anmälan ska framgå…

Utställare

…illgängliga medier Nestor Förlag New Nordic AB Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) Novista of Sweden AB NP support AB Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Only for Heroes OrdBild-center för bildstöd/Dv, Uppsala kommun Paula Tilly Picomed Picture My Life Communication AB Projekt Bildsamt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Riksförbundet Attention Riksförbundet Attention – projekt ADHD på jobbet Riksförbundet Attention – projekt Anhöri…