Ung Dialog

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog arbetar för att barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Vi arbetar nära och ger en röst till de ungdomar som har denna erfarenhet.

Ung dialog söker unga till expertgrupp!

Har du erfarenhet av att vara placerad och har NPF, såsom adhd eller autism? Då vill vi gärna ha med dig i Ung dialogs digitala expertgrupp! Ung dialog startar Expertgrupp!...

Ny rapport från Ung dialog!

Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialogs färska rapport med 100 röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) visar på brister och okunskap inom samhällsvården som inte går att...

Barnkonventionen fyller år – men vi firar inte!

Riksförbundet Attention älskar barnkonventionen, den är viktig och gäller alla årets dagar. Men vi väljer att inte fira Barnkonventionens födelsedag för det finns många barn som inte har eller får rätt...

Presentation från webbinarium

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog har haft webbinarium om placerade barn och unga med NPF. Ung Dialog hade den 11 november ett webbinarium för att uppmärksamma målgruppen placerade barn och...

Nytt projekt ska förbättra livskvaliteten för placerade barn med npf

Special Nest har skrivit en artikel om Attentions projekt Ung Dialog som arbetar för att placerade barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli mer delaktiga och få en bättre...

HVB: Ökade anpassningar för unga med NPF

Vartannat barn som är placerat på HVB i Sverige har minst en neuropsykiatrisk diagnos. Ändå vittnar många om kompetensluckor hos personalen och bristande bemötande. Projektet Ung Dialog ska ge en...

Ung Dialog ställer om till digitala gruppträffar

Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialog arbetar för att unga med NPF ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalitet när de är placerade på HVB eller familjehem. Nu söker vi dig...

Ökad trygghet och förbättrad hälsa för placerade barn

Regeringen har den senaste tiden föreslagit flera insatser för att placerade barn ska få en ökad trygghet, förbättrad hälsa samt en obruten skolgång. För att stärka tryggheten för placerade barn...

Ung Dialog söker unga till gruppträffar

Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialog arbetar för att unga med NPF ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalitet när de är placerade på HVB eller familjehem. Nu söker vi dig...

Pressmeddelande: Delta i webbinarium om placerade barn och unga med NPF

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog bjuder in till webbinarium för att presentera projektet, hur arbetet har gått hittills och för att lyfta barn och unga med NPF egna erfarenheter om...

Bakom varje ärr finns en historia

Mitt namn är André och jag är 28 år. Jag har levt i djupet av ett liv jag inte trodde att jag skulle överleva. Min uppväxt var destruktiv redan från...

Nytt projekt ska öka NPF-ungdomars delaktighet

Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, behöver bli mer delaktiga i sin placering och familjehemmens kunskaper kring NPF-diagnoser behöver öka. Det menar intresseorganisationen Attention, som nu drar igång projektet ”Ung dialog”....

WEBINARIUM: UNG DIALOG

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog bjuder in till webbinarium för att presentera projektet, hur arbetet har gått hittills och för att lyfta barn och unga med NPF egna erfarenheter om...

Enkät till dig som är och har varit placerad

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog arbetar för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalité när de är placerade på HVB och...

Misa Ung medverkar i projektet Ung Dialog!

Ung Dialog är glada över att ha Misa Ung som samarbetspartners i projektet. Misa Ungs roll kommer vara att stödja de placerade unga med NPF som de kommer i kontakt...