Det här är tredje modulen i Attentions och Elevhälsokonsulterna gemensamma utbildningssatsning om fysisk lärmiljö har vi fokus på klassrummet.

6 tips för klassrummet – om distraktioner och hur man kan förbättra klassrumsmiljön

I den första delen om klassrummet ger psykolog Frida Malmgren konkreta råd kring hur man kan förbättra den fysiska lärmiljön i i just klassrummet.  Multitasking, ljud, synintryck, visuellt buller, trivsel och ventilation är ämnen som berörs.

Möblering och dess påverkan på lärande och samarbete

Olika möbleringar passar för olika lärsituationer. I den här föreläsningen får vi kunskap om olika klassrumsmöbleringar och när är de är som mest effektiva.


Arbetsmaterial som hör ihop med filmerna

Vill du eller ditt arbetslag fördjupa er i fysisk lärmiljö efter ni sett filmerna om klassrummet? Använd då vårt medföljande arbetsmaterial.

Den här satsningen har tagits fram inom Attentions projekt Vägen tillbaka, med medel från Allmänna Arvsfonden. Materialet finns tillgängligt under hela 2024.