Det här är den fjärde modulen i Attentions och Elevhälsokonsulterna gemensamma utbildningssatsning om fysisk lärmiljö där vi har fokus på lugna platser i skolmiljön.

Den lugna platsens funktion och reträttplatsers utformning

Psykolog Malin Valsö berättar om återhämtning som en förutsättning för lärande och samarbete och vad konsekvenserna kan bli om möjligheten till återhämtning i skolan saknas. Vi får kunskap om hur vi kan skapa trygga platser för studiero, återhämtning och nedvarvning.

Skolans lugna rum – gemensamma ytor, matsal och uppehållsrum

Det är inte bara i klassrummet som det är viktigt att ha möjlighet till lugn och ro. I den här föreläsningen får vi tips om hur vi kan skapa lugn i gemensamma ytor på skolan, exempelvis i matsalen eller uppehållsrummet.


Arbetsmaterial som hör till filmerna

Vill du eller ditt arbetslag fördjupa er i fysisk lärmiljö efter ni sett filmerna om lugna platser? Använd då vårt medföljande arbetsmaterial.

Den här satsningen har tagits fram inom Attentions projekt Vägen tillbaka, med medel från Allmänna Arvsfonden. Materialet finns tillgängligt under hela 2024.