I den här andra modulen i Attentions och Elevhälsokonsulterna gemensamma utbildningssatsning fokuserar vi på elevernas arbetsmiljö.

Arbetsmiljöansvar och behov av ytor för skolans olika aktiviteter

I den här föreläsningen ger psykolog Malin Valsö en kort genomgång kring arbetsmiljöansvaret i skolans kontext. Vi får inspiration kring hur vi kan skapa en fysisk lärmiljö utifrån den undervisning och kultur som vi vill ska prägla skolan.

Skolans lokaler: kostnader och prioriteringar

Ytor i skolan kostar pengar. Föreläsningen ger förståelse för vad olika val och prioriteringar kring skolans ytor kan leda till, på både kort och lång sikt.


Arbetsmaterial som hör till filmerna

Vill du eller ditt arbetslag fördjupa er i fysisk lärmiljö efter ni sett filmerna om arbetsmiljö ur ett elevhälsoperspektiv? Använd då vårt medföljande arbetsmaterial.

Den här satsningen har tagits fram inom Attentions projekt Vägen tillbaka, med medel från Allmänna Arvsfonden. Materialet finns tillgängligt under hela 2024.